VIZITA DE LUCRU A REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA LA OMOLOGII SĂI DIN ROMÂNIA

29.07.22
VIZITA DE LUCRU A REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII AERONAUTICE CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA LA OMOLOGII SĂI DIN ROMÂNIA

Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova (AAC RM), în perioada 25-26 iulie 2022, au efectuat o vizită de lucru la Autoritatea Aeronautică Civilă Română  (AACR). 

Scopul acestei vizite a fost întrunirea Comisiei Mixte formate din reprezentanții ambelor autorități, precum și obținerea consultanței și asistenței tehnice în vederea consolidării competenței instituționale a AAC RM. 

În cadrul ședinței Comisiei mixte au fost abordate și discutate mai multe subiecte, printre care: modificări care privesc legislația națională în vederea armonizării acesteia cu prevederile cerințelor internaționale în domeniul aviației civile, obținerea suportului consultativ și informațional în domeniile de interes, posibilitatea și condițiile pentru recunoașterea a certificatelor, licențelor, aprobărilor  sau altor documente emise pentru produse, personal sau organizații de către Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova.

De asemenea, a fost pusă în discuție participarea la inspecțiile și auditurile în echipe formate din inspectori din cadrul AAC RM și AACR atât la agenții aeronautici din Republica Moldova, cât și la cei din România.

În viitorul apropiat vor urma mai multe vizite oficiale care au în vedere consolidarea relațiilor de parteneriat între cele două autorități.

Vizita de lucru a fost organizată în baza protocolului de colaborare semnat pe 14 iunie curent, între Autoritatea Aeronautică Civilă Română și Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova în vederea asigurării implementării de către AAC RM, la nivel național, a prevederilor recomandărilor Organizației Aviației Civile Internaționale și a legislației Uniunii Europene.