Ţările cu risc sporit pentru viaţă / Zone de conflict.

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova recomandă operatorilor aerieni să evite deplasarea echipamentelor şi a lucrătorilor în următoarele regiuni:

Ţările cu risc sporit pentru viaţă / Zone de conflict. Potrivit rapoartelor EASA.

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova recomandă operatorilor aerieni să evite deplasarea echipamentelor şi a lucrătorilor în următoarele regiuni:

Ţările cu risc sporit pentru viaţă / Zone de conflict. Potrivit rapoartelor OACI.

Ţările cu risc sporit pentru viaţă / Zone de conflict. Potrivit rapoartelor EASA.

Ţările cu risc sporit pentru călătorii a cetăţenilor. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe:

Decizia luata de Air France

Informaţiile prezentate au doar caracter informativ. Autoritatea Aeronautică Civilă nu duce răspundere pentru eventualele prejudicii cauzate proprietăţii sau sănătăţii angajaţilor operatorului aerian pe timpul călătoriei şi perioada aflării în statele cu risc sporit.

For more information, we advice you to consult ICAO Doc 10084 "Risc Assessment Manual for Civil Aircraft Operations over or near Conflict Zones"

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >