Statistică şi indicatori

AAC asigură colectarea de la persoanele fizice și juridice care efectuează activități în domeniul aviației civile a datelor statistice, a altor date necesare pentru analiza activității în domeniul, precum și transmite aceste date organismelor internaționale în domeniu, conform cerințelor de formă și conținut indicate de acestea. Baza legală de colectare a datelor statistice este:

  1. Articolul  7, alin. (6) lit.c) al Codului aerian nr. 301  din  21.12.2017 (Monitorul Oficial nr.95-104/189 din 23.03.2018).
  2. Articolul 10 alin. (6) lit.c) al Hotărârii Guvernului nr.133 din 27.02.2019 „Cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile”.

Colectarea datelor statistice de la persoanele fizice și juridice se efectuează în conformitate cu cerințele stabilite în Programele statistice aprobate de Biroul Național de Statistică, Organizația Aviației Civile Internaționale, Comitetul Aeronautic Interstatal din Moscova.

Programul aprobat de Biroul Național de Statistică include întocmirea și prezentarea a 21 de rapoarte cu indicatori economici stabiliți anual.

Programul Organizația Aviației Civile Internaționale include prezentarea de către operatorii aerieni, operatorii de aeroporturi, de deservirea traficului aerian a 44 de rapoarte cu indicatori economici stabiliți anual.

Programul aprobat de  Organizația Aviației Civile Internaționale include prezentarea a 16 Rapoarte cu indicatori economici stabiliți anual.
Statistica 2021
Statistica 2000-2021

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >