Securitatea cibernetică

În contextul actual al aviației civile, este prognozată o creștere constantă pe termen lung a traficului aerian, tehnologia avansează rapid, utilizatorii spațiului aerian și operațiunile de zbor devin tot mai complexe și, prin urmare, se confruntă cu noi provocări pentru mediul operațional. Ritmul rapid al progresului tehnologic schimbă modul în care operează aviația civilă și face sistemul de aviație civilă mai vulnerabil la amenințările de securitate cibernetică. Activitățile cibernetice rău intenționate pot afecta aviația civilă în mai multe aspecte, de la întreruperi minore la procese de operaționale până la evenimente dezastruoase. Riscurile cresc exponent și este nevoie tot mai stringentă de un mecanism de securitate cibernetică durabil la nivel internațional, regional și național.

A 39-a sesiune a Adunării Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) a reafirmat importanța și urgența protejării sistemelor de infrastructură critică a aviației civile împotriva atacurilor cibernetice, precum și asumarea angajamentelor globale ale OACI, ale statelor sale membre și ale părților interesate din industrie de a acționa împreună și sistematic. să rezolve problemele de securitate cibernetică din aviația civilă și să elimine amenințările și riscurile aferente. Rezoluția A39-19, „Abordarea problemelor de securitate cibernetică în aviația civilă”, a identificat acțiunile care trebuie întreprinse de către statele și alte părți interesate în acest sens. A 39-a sesiune a Adunării OACI a solicitat, de asemenea, OACI să dezvolte un plan de lucru cuprinzător în domeniul securității cibernetice.

După cum a solicitat Adunarea, Grupul de studiu al secretariatului privind securitatea cibernetică (580C) a elaborat o strategie de securitate cibernetică pentru aviația civilă.

A 40-a sesiune a Adunării ICAO a adoptat Rezoluția A40-10, „Rezolvarea securității cibernetice în aviația civilă”, modificată, care încurajează statele să pună în aplicare o strategie de securitate cibernetică și subliniază importanța dezvoltării unui plan pentru implementarea durabilă a acestei strategii, precum și continuarea construirii unui cadru robust de securitate cibernetică.

 

Legislație

Hotărâre de guvern Nr. 201 din  28.03.2017 privind aprobarea Cerințelor minime obligatorii de securitate cibernetică  

Hotărâre de guvern Nr. 257 din 22-11-2018 privind aprobarea Strategiei securității informaționale a Republicii Moldova pentru anii 2019–2024 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >