Securitatea aeronautică

Securitatea aeronautică – un ansamblu al măsurilor și procedurilor de securitate aeronautică, al resurselor umane și materiale destinat asigurării protecției aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită. Acestui aspect i s-a acordat o atenție deosebită timp de decenii, devenind o preocupare majoră în urma atacurilor teroriste din septembrie 2001.

Din momentul respectiv, acest aspect s-a extins considerabil pe plan mondial, fie la nivel regional sau prin intermediul unor cooperări/acorduri internaționale, fie prin intermediul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) și al anexei 17 la Convenția de la Chicago și al programului universal de control al securității și de monitorizare continuă(USAP-CMA) legat de aceasta. Uniunea Europeană, la rândul ei, a elaborat o politică corespunzătoare, care este actualizată periodic pentru a ține seama de amenințările și riscurile în continuă schimbare, precum și de progresele tehnologice.

 

Legislație

- Legea privind securitatea aeronautică;

- Programul Național de Instruire în domeniul Securității Aeronautice(PNISA);

- Programul National de Control al Calității în domeniul Securității Aeronautice(PNCCSA)

Programul național de securitate în domeniul aviației civile

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >