Sarcini de bază

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (în continuare AAC RM) are rolul de a reglementa toate activităţile din domeniul aviaţiei uşoare şi ultrauşoare în Republica Moldova.

Principalele sarcini ale AAC RM în domeniul AU, AUU și RPAS (Aviație Generală) includ:

 • Crearea condițiilor de dezvoltare a aviației ușoare, ultraușoare și sportive (Aviație Generală) în Republica Moldova, precum și operarea acestei ramuri de aviație în condițiile de siguranță pentru operatori aeronautici civili și operatorii de stat.
 • Reglementarea utilizării de către aeronavele ușoare, ultraușoare și aparatelor de zbor fără pilot (Aviație Generală) pe teritoriului și în spațiului aerian al Republicii Moldova.
 • Supravegherea corespunderii operaţiunilor aeronavelor uşoare şi ultrauşoare și aparatelor de zbor fără pilot (Aviație Generală) cu cerinţele privind siguranța zborurilor în Republica Moldova.
 • Asigurarea interesului public în protecţia persoanelor fizice şi patrimoniului lor în cazul operării aeronavelor uşoare, ultrauşoare și aparatelor de zbor fără pilot (Aviație Generală).
 • Asistenţa utilizatorilor aviaţiei uşoare, ultrauşoare şi sportive (Aviație Generală) în cooperarea ştiinţifico-tehnică şi internaţională.

 

Atribuţiile AAC RM ce reglementează activitatea aviației uşoare şi ultrauşoare (în continuare AU/AUU/RPAS (AG)) sunt enumerate conform categoriilor:

 1. Certificare:

 

Expertiza actelor utilizatorilor AU/AUU/RPAS (AG) pentru a emiterea (prelungirea, reînnoirea, suspendarea, revocarea):

 • Certificatelor de pilot de aeronave AU/AUU/RPAS (AG);
 • Certificatelor de navigabilitate ale aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG);

 

 1. Competențe:

 

Emiterea Certificatului de înregistrare a organizațiilor și a persoanelor implicate în activități de instruire aeronautică;

Emiterea (prelungirea, reînoirea) Calificărilor (permisurilor de calificare corespunzătoare):

 • Calificări corespunzătoare pentru piloți AUU nemotorizate;
 • Calificări corespunzătoare pentru piloți AU și AUU motorizate;
 • Permisuri corespunzătoare pentru piloți RPAS;
 • Permis pentru examinator;
 • Permis pentru operațiuni speciale necomerciale cu aeronave AU/AUU/RPAS (AG);

 

Examinarea teoretică şi testarea abilităţilor de zbor, precum şi implementarea stagiilor practice a utilizatorilor AU/AUU/RPAS (AG) în cadrul activităţii de certificare;

 

Stabilirea cerinţelor pentru evidența (scoaterea de la evidență) a aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG);

 

Stabilirea cerinţelor pentru asigurarea și prelungirea navigabilităţii a aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG), componentelor şi echipamentelor instalate;

 

Stabilirea cerinţelor pentru aeronave AU/AUU/RPAS experimentale, componentelor şi echipamentului instalat precum şi întreţinerii acestora;

 

Stabilirea cerinţelor pentru aeronave AU/AUU/RPAS motorizate şi nemotorizate precum şi utilizatorilor acestora care efectuiază operațiuni aeriene specializate în cadrul aviaţiei generale;

 

Stabilirea cerinţelor faţă de organizaţii şi persoane fizice ce îndeplinesc activitate de instruire în domeniul AU/AUU/RPAS (AG);

 

Stabilirea cerinţelor pentru examinatori în domeniul AU/AUU/RPAS (AG).

 

Stabilirea cerinţelor pentru recunoașterea Certificatelor, calificărilor emise de CAA a altor state, organizații aeronautice obștești sau militare.

 

 1. Aprobări:

 

 • Aprobarea programelor de instruire teoretică şi practică a piloţilor, instructorilor, AU/AUU/RPAS (AG) diferite tipuri, precum şi normativelor de evaluare a abilităţilor de pilotare în conformitate cu aceste programe;
 • Aprobarea programelor de întreținere tehnică pentru asigurarea operării aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG) în siguranță;
 • Aprobarea cerințelor tehnice pentru aeronavele AU/AUU/RPAS (AG) experimentale;
 • Aprobarea regulamentelor (instruicțiunilor) de organizare a evenimentelor sportive aviatice. Coordonarea zonelor de zbor a aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG) în cadrul organizării evenimentelor sportive aviatice în Republica Moldova;
 • Aprobarea listelor documentelor de raportare pentru utilizatorii aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG);
 • Aprobarea formei şi conţinutului diferitor documente prezentate de utilizatori AU/AUU/RPAS (AG) Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova;
 • Aprobarea piloţilor, care sunt acceptați pentru efectuarea zborurilor de testare a aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG);
 • Coordonarea și rezervarea zonelor pentru zborurile aeronavelor AU/AUU/RPAS (AG), precum şi terenurilor de decolare - aterizare şi punctelor de lansare;
 • Coordonarea instrucţiilor de cooperare a controlorilor de trafic aerian cu utilizatorii AU/AUU/RPAS (AG) care operează în zonele rezervate şi terenuri de decolare şi aterizare;
 • Aprobarea listelor de întrebări pentru examinări şi testări teoretice, biletelor de examinare şi materialelor de instruire în conformitate cu programele de instruire;
 • Participarea la elaborarea regulilor de zbor pentru tipuri de operaţiuni corespunzătoare AU/AUU/RPAS (AG);
 • Elaborarea şi aprobarea instrucţiunilor, deciziilor, directivelor obligatorii pentru toţi utilizatorii şi personalul aeronautic ce operează aereonavele AU/AUU/RPAS (AG).

 

 1. Inspecţii şi supraveghere:

 

 • Colectarea şi evaluarea datelor statistice şi a altor date prezentate de persoane fizice şi juridice care operează AU/AUU/RPAS (AG) în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Aplicarea monitorizării planificate și inopinate a respectării de către persoane fizice și juridice care desfășoară activități de instruire în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniul aviației;
  • Aplicarea măsurilor planificate și neplanificate de control a respectării de către utilizatori a cerințelor privind siguranța zborurilor și securitatea aeronautică;
 • La necesitate, aplicarea restricțiilor privind operarea AU/AUU/RPAS (AG);

 

5. Relaţii internaţionale:

 • Monitorizarea respectării cerințelor legislației aeronautice în vigoare a Republicii Moldova de către operatorii străini de aeronave AU / AUU și RPAS (AG) la efectuarea zborurilor interne în spațiul aerian și de pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Informarea autorităților aeronautice din țările de înregistrare a AU / AUU și RPAS (AG) străine cu privire la încălcarea legislației aeronautice în vigoare al Republicii Moldova și internaționale.
 • Servicii de consultanță operatorilor aeronavelor străine AU / AUU / RPAS (AG) care operează zboruri interne în spațiul aerian și de pe teritoriul Republicii Moldova.
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >