Sarcini de bază

 

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (în continuare AAC RM) are rolul de a reglementa și supraveghea toate activităţile din domeniul Aviației Generale cu aparatelor de zbor uşoare (AZU) şi ultrauşoare (UU), inclusiv aeronave fără pilot (UA/UAS) în Republica Moldova.

Principalele sarcini ale AAC RM în domeniul AZU/UU și UA/UAS includ:

 • Crearea condițiilor de dezvoltare a domeniului aparatelor de zbor ușoare și ultraușoare, aeronavelor fără pilot în Republica Moldova, precum și operarea acestei ramuri de aviație în condițiile de siguranță.
 • Reglementarea utilizării aparatelor de zbor ușoare și ultraușoare, aeronavelor fără pilot de Aviație Generală pe teritoriului și în spațiului aerian al Republicii Moldova.
 • Supravegherea corespunderii operaţiunilor cu aparatele de zbor ușoare și ultraușoare, aeronavele fără pilot de Aviație Generală cu cerinţele privind siguranța zborurilor în Republica Moldova.
 • Asigurarea interesului public în protecţia persoanelor fizice şi patrimoniului lor în cazul operării aparatelor de zbor ușoare și ultraușoare, aeronavelor fără pilot de Aviație Generală.
 • Asistenţa utilizatorilor aparatelor de zbor ușoare și ultraușoare, aeronavelor fără pilot de Aviație Generală în cooperarea ştiinţifico-tehnică şi internaţională.

 

Atribuţiile AAC RM de reglementare și supraveghere a operării aparatelor de zbor ușoare și ultraușoare, aeronavelor fără pilot de Aviație Generală (AU/UU/UA/UAS (AG)) sunt enumerate conform categoriilor:

 1. Certificare:

 

Expertiza actelor utilizatorilor AU/UU/UA/UAS (AG) pentru emiterea (revalidarea, reînnoirea, suspendarea, revocarea):

 • Certificatelor de pilot AU/UU/UA/UAS (AG) și calificărilor;
 • Certificatelor de înregistrare / navigabilitate AU/UU/UA/UAS (AG);
 • Certificatului de înregistrare a organizațiilor și a persoanelor implicate în activități de instruire aeronautică.

 

 

 1. Inspecţii şi supraveghere:

 

 • Inspecții planificate și inopinate a respectării de către persoane fizice și juridice care desfășoară activități de instruire în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniul AU/UU/UA/UAS (AG);
 • Aplicarea măsurilor planificate și neplanificate de control a respectării de către utilizatori AU/UU/UA/UAS (AG) a cerințelor privind siguranța zborurilor și securitatea aeronautică.
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >