Informații Generale

Una din misiunile de bază ale Autorității Aeronautice Civile este supravegherea respectării normelor de navigabilitate de către operatorii aerieni și întreprinderile care execută lucrări de reparație şi întreținere a aeronavelor/componentelor de aeronavă.

Activitatea de verificare, eliberare, validare, suspendare şi revocare a certificatelor de navigabilitate reprezintă o parte considerabilă din atribuțiile AAC pe domeniul navigabilității aeronavelor, activitate ce are la bază standardele și practicile internaționale din domeniu.

Subdiviziunea AAC responsabilă de supravegherea domeniului navigabilității aeronavelor are sarcina de a asigura că agenții aeronautici certificați de AAC desfășoară activitatea în conformitate cu standardele de navigabilitate în vigoare în Republica Moldova, stabilite în:

 • Codul aerian al Republicii Moldova 301/2017;
 • Regulamentul privind stabilirea cerințelor și procedurilor administrative de certificare pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 468/2019;
 • Regulamentul privind menținerea navigabilității aeronavelor și produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 641/2019;
 • PIAC-urile, AMC-urile, GM-urile, CS-urile relevante domeniului navigabilității aeronavelor.

 

Atribuțiile de bază ale AAC aferente domeniului navigabilității sunt:

 • Certificarea navigabilității aeronavelor/componentelor de aeronavă și supravegherea menținerii navigabilității acestora;
 • Emiterea permiselor de zbor;
 • Autorizarea și supravegherea întreprinderilor cu atribuții de întreținere;
 • Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de management al menținerii navigabilității;
 • Acceptarea certificatelor de tip;
 • Aprobarea reparațiilor și modificărilor efectuate la aeronave;
 • Ținerea Registrului Aerian al Republicii Moldova;
 • Certificarea personalului cu atribuții în domeniul navigabilității aeronavelor;
 • Eliberarea certificatelor de zgomot și supravegherea conformității cu cerințele de protecție a mediului;
 • Elaborarea proiectelor de acte normative/tehnice în domeniul navigabilității aeronavelor.

 

Pentru informații detaliate privind navigabilitatea aeronavelor, Vă puteți adresa la adresa de e-mail a Direcției navigabilitate – aw@caa.gov.md

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >