Sarcina de bază

“Expertiza medicală stabileşte aptitudinea din punct de vedere a stării sănătăţii personalului aeronautic pentru îndeplinirea în siguranţă a atribuţiilor profesionale. Aceasta are o mare semnificaţie pentru siguranţa zborurilor şi menţinerea sănătăţii piloţilor pentru cariera de zbor”.

Elena CATAMAN - Şef al Serviciului medicina aeronautică.

Serviciul medicină aeronautică este responsabil de:

  • constituirea şi executarea cerinţelor medicale faţă de personalul navigant şi controlorii de dirijare a traficului aerian (DTA);
  • controlul asupra certificării medicale a personalului navigant şi controlorii DTA, participarea în situaţiile problematice a expertizei medicale şi examinarea cazurilor de contestare a deciziilor privind starea inaptă a sănătăţii;
  • desemnarea examinatorilor medicali pentru efectuarea expertizei medicale a personalului aeronautic;
  • colaborarea permanentă cu secţiile de medicină aeronautică a Autorităţilor aeronautice ale altor state, colaborarea cu direcţiile de Reglementare şi Standardizare a Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), colaborarea cu alte organizaţii internaţionale pe probleme de medicină aeronautică;
  • stabileşte şi verifică instruirea în medicina aeronautică;
  • stabileşte şi controlează acordarea primului ajutor la bordul aeronavei şi activitatea serviciilor medicale ale aeroportului, ţinînd cont de păstrarea sănătăţii pasagerilor;
  • colaborarea cu diferite departamente ale Ministerului Sănătăţii privind probleme şi cerinţe naţionale medicale şi sanitaro-epidemiologice;
  • alte obligaţiuni.

Pentru informaţie Vă puteţi adresa:

Elena Cataman, Şef al Serviciului medicina aeronautică
Tel: +373 22 52 64 36
Fax: +373 22 52 91 18
E-mail: cataman@caa.gov.md

Serviciul medicină aeronautică participă în reglementarea standardelor a aviaţiei civile a Republicii Moldova, în partea ce ţine de medicină. Una dintre problemele importante constituie examinarea medicală a piloţilor, inginerilor de bord, navigatorilor, controlorilor DTA şi membrilor echipajului de cabină care se efectuează în strictă conformitate cu cerinţele internaţionale şi naţionale.

Examinarea medicală a piloţilor de linie şi de transportul aeronautic comercial, inginerilor de bord, navigatorilor se efectuează în conformitate cu cerinţele JAR-FCL 3, clasa 1.

Examinarea medicală a piloţilor-amatori, piloţilor de planoare, piloţilor de aerostat liber, operatorilor de bord se efectuează în conformitate cu cerinţele JAR-FCL 3, clasa 2.

Examinarea medicală a controlorilor DTA şi membrilor echipajului de cabină se efectuează în conformitate cu cerinţele naţionale RAC-APL 3 Cap.6, clasa 3, elaborate în baza standardelor EUROCONTROL.

Cerinţele medicale JAA pentru clasa 1 şi clasa 2 sunt descrise în JAR-FCL 3, pentru clasa 3 sunt descrise în RAC-APL 3, capitolul 6.

Lista şi datele de contact a examinatorilor aeromedicali autorizaţi pentru Republica Moldova sînt indicate:

AME(s) in Republic of Moldova

Medical Center of Civil Aviation
Dr. Sicanova Larisa AME, Director
Dacia 60/2,
Chişinău, Moldova
Tel.: + 37322 52 97 97
Fax: +373 22 62 54 40
email:medcenter@cae.mldnet.com

Medical Center of Civil Aviation
Dr. Carateeva Olga, AME
Dacia 60/2,
Chişinău, Moldova
Tel.: + 37322 52 97 97
Fax: +373 22 62 54 40
email:>medcenter@cae.mldnet.com

Medical Center of Civil Aviation
Dr. Netrebciuc Natalia, AME,
Dacia 60/2,
Chişinău, Moldova
Tel.: + 37322 52 54 48
Fax: +373 22 62 54 40
email:medcenter@cae.mldnet.com

Overseas AME(s) for the Republic of Moldova

Dr. Firdos Medora, Medora Clinic and Surgery
115 Upper Paya Lebar Road
Singapore
534833
Tel: +65 6288 0035
Fax: +65 6288 0035
email: firdosmedora@hotmail.com

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >