Salarii

Salariile de funcție a conducătorilor / membrilor organelor de conducere ale instituțiilor și ale subdiviziunilor structurale (salariile pot varia în funcție de vechimea în muncă a persoanei)

 

Director-24430 lei

Director adjunct-22450 lei

Consilier-9730 lei

Sef directie 17850-20225 lei

Sef sectie- 13875-15750 lei

Sef serviciu-12500-14785 lei

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >