SAFA inspecţii

Siguranța aviației reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană (UE), statele sale membre şi a statelor participante la Programul unic SAFA. Având în vedere acest obiectiv, programul UE de evaluare a siguranței aeronavelor străine (SAFA) constituie un instrument cheie. Acest program impune statelor participante să efectueze inspecții la platformă ale aeronavelor din țări terțe pentru a verifica dacă aeronavele, echipajele și operațiunile respectă cerințele internaționale de siguranță. Încă de la începuturile sale, în 1996, sub auspiciile Conferinței Europene a Aviației Civile (ECAC), programul SAFA s-a dovedit a fi din ce în ce mai mult în avangarda consolidării siguranței aviației europene și internaționale.

În cadrul strategiei sale globale de a stabili și menține un nivel ridicat și unitar al siguranței aviației civile în Europa, Comunitatea a adoptat, la 21 aprilie 2004, Directiva 2004/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța aeronavelor țărilor terțe care folosesc aeroporturile comunitare (denumită și „Directiva SAFA”). Această directivă a instituit obligația legală a statelor membre ale UE şi participanţilor la programul SAFA de a efectua inspecții la platformă ale aeronavelor țărilor terțe care aterizează pe aeroporturile lor.

În total Programul unic SAFA al UE se bucură în prezent de 42 de state participante. Republica Moldova participă la acest program in baza acordului de lucru (Work Arrangement), efectuînd inspecțile la platformă ale aeronavelor din țările terțe, care aterizează şi decolează din aeroporturile din Republica Moldiva deschise traficului internaţional.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >