Список инспекторов Органа Гражданской Авиации

N.P.

Domeniile/ariile de inspecție

Valabilitatea certificatului de inspector

Direcţia Aeroporturi

Vladimir BUINITKI

Certificare/supraveghere operatori aerodromuri/ aeroporturi, întreprinderi de deservire la sol și întreprinderi ce prestază serviciile în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

01.12.2020

Serghei PLAMADEALA

Certificare/supraveghere operatori aerodromuri/ aeroporturi, întreprinderi de deservire la sol și întreprinderi ce prestază serviciile în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

01.12.2020

Serghei PODLESNII

Certificarea/supravegherea operatorilor aerodromurilor/aeroporturilor și a întreprindelor de deservire la sol și a întreprindelor ce prestază serviciile în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

01.12.2020

Tamara DROBOTEA

Certificarea/supravegherea operatorilor aerodromurilor/aeroporturilor și a întreprindelor de deservire la sol și a întreprindelor ce prestază serviciile în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

01.12.2020

Victor MIGALIOV

Certificarea/supravegherea operatorilor aerodromurilor/aeroporturilor și a întreprindelor de deservire la sol și a întreprindelor ce prestază serviciile în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor

01.12.2020

Serviciul Medicină Aeronautică

Cataman Elena

în domeniul medicinii aeronautice

01.04.2019

Direcţia Securitate Aeronautică

Vladimir CONOVALOV

Domeniul asigurării securităţii aeronautice

01.12.2019

Marian ZNAGOVANU

Domeniul asigurării securităţii aeronautice

01.12.2019

Direcţia Operaţiuni Zbor

Marcel CURTEANU

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Elvira CURILOVA

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.11.2019

Alexandr KABANOV

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Simion MUNTEAN

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Mihail NICOLAU

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Gheorghe BOTAN

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Mihail POSTOLACHI

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Igor CHIRILIUC

Certificarea / supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2019

Valeriu CEBAN

Certificarea/ supravegherea Operatorilior aerieni RM

01.12.2019

Alexei GIRBU

Certificarea/supravegherea Operatorilor aerieni RM

01.12.2020

Constantin SOMOV

ATM

01.11.2017

Andrei BZOVII

MET

01.11.2017

Alla TOMA

CNS

01.11.2017

Felix GUTU

AIS

01.11.2017

Direcţia Navigabilitate

Croitoru Vasile

Certificarea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

01.12.2020

CULEVA Nicolae

Certificarea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

18.04.2020

Inspector SAFA/SANA

BARBA Igor

Certificarea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

01.12.2020

BIRLIGA Tatiana

Înmatricularea aeronavelor

Menținerea Registrului Aerian al RM

01.12.2020

BUDICI Mihail

Certificarea și supravegherea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

01.12.2020

BUȚCU Marian

Certificarea și supravegherea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

01.12.2020

CEBANU Andrei

Certificarea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

01.12.2020

Inspector SAFA/SANA

MELNIC Vitalii

Certificarea întreprinderilor de menținere a navigabilității

Menținerea navigabilității aeronavelor

01.12.2020

SCUTARU Vitalii

Certificarea întreprinderilor de întreținere tehnică

01.12.2020

CĂRĂUȘU Sergiu

Certificarea și supravegherea întreprinderilor de întreținere tehnică

01.12.2020

COROLEȚCHI Veaceslav

Certificarea și supravegherea întreprinderilor de întreținere tehnică

01.12.2020

COSOLAPOV Alexei

Direcţia Relaţii Internaţionale

Silvia RAILEAN

FAL

01.11.2017

Serghei CRETU

FAL

01.11.2017

Serviciul Siguranţa Zborurilor şi căutare-salvare

Dan STRATAN

Sisteme de management ale sigurantei zborurilor si cautare-salvare

01.11.2017

Olga CEBANU

Sisteme de management ale sigurantei zborurilor si cautare-salvare

01.11.2017

Elena BURCOVSCHI

Sisteme de management ale sigurantei zborurilor si cautare-salvare

Serviciul Controlul Calptăţii

Cristina NOVAC

Toate subdiviziunile AAC; Operațiuni de zbor,monitorizarea sistemului calităţii şi asigurarea siguranţei zborurilor operatorilor aerieni, sistemul calitatii FTO/TRTO

01.11.2017

Serviciul aviaţie uşoară şi ultrauşoară

Лука В.

Инспекции ЛВС и СВС (СЛА) АОН при постановке их на учет в Республике Молдова.

31.12.2020

Инспекции и тестирование ЛВС и СВС (СЛА) АОН при определении или признании их летной годности.

Инспекции для определения соответствия знаний, навыков и умений Пользователей моторных и безмоторных ЛВС – СН и СВС (СЛА) АОН при выдаче им национальных Свидетельств пилотов, квалификационных допусков и разрешений экзаменаторов.

Инспекции Пользователей ЛВС и СВС (СЛА) АОН при признании действующих Свидетельств, выданных полномочными властями других государств.

Инспекции Пользователей ЛВС и СВС (СЛА) АОН при признании их подготовки и опыта на службе в государственной авиации или в общественно спортивных авиационных организациях (применительно к СЛА и ЛВС-СН национального образца).

Инспекции организаций или субъектов, занимающихся подготовкой пилотов и технического персонала ЛВС-СН и СЛА (национального образца).

Инспекции Пользователей ЛВС и СВС (СЛА) и их ВС при получении ими от ОГА РМ документа «Разрешение Пользователю» для некомерческой предпринимательской деятельности.

Инспекции организации авиационной деятельности в Организациях авиационного досуга (авиаклубах, авиационных спортивных федерациях, авиационных ассоциациях, использующих в своей деятельности ЛВС и СВС (СЛА) АОН).

Инспекции использования постоянно действующих взлетно-посадочных площадок Пользователями ЛВС и СВС (СЛА) АОН, (в том числе Пользователями, у которых ЛВС и СВС (СЛА) АОН имеют регистрацию не в Республике Молдова).

Инспекции использования воздушного пространства Республики Молдова Пользователями ЛВС и СВС (СЛА) АОН

Инспекции в составе других профильных Управлений ОГА РМ или отдельно, по указанию Директора ОГА РМ по профильным для ОГА РМ областям контроля и надзора.

Ребежа П.

Инспекции ЛВС и СВС (СЛА) АОН при постановке их на учет в Республике Молдова.

31.12.2020

Инспекции ЛВС и СВС (СЛА) АОН при определении или признании их летной годности.

Инспекции ЛВС и СВС (СЛА) АОН при проведении их технического обслуживания и, в соответствующих случаях, ремонта.

Инспекции для определения соответствия знаний, навыков и умений Пользователей моторных и безмоторных ЛВС – СН и СВС (СЛА) АОН при выдаче им национальных Свидетельств пилотов, квалификационных допусков и разрешений экзаменаторов.

Инспекции для определения соответствия знаний, навыков и умений Пользователей моторных и безмоторных ЛВС – СН и СВС (СЛА) АОН при выдаче им национальных Свидетельств на техническое обслуживание ЛВС – СН и СВС (СЛА) АОН.

Инспекции Пользователей ЛВС и СВС (СЛА) АОН при признании действующих Свидетельств, выданных полномочными властями других государств.

Инспекции Пользователей ЛВС и СВС (СЛА) АОН при признании их подготовки и опыта на службе в государственной авиации или в общественно спортивных авиационных организациях (применительно к СЛА и ЛВС-СН национального образца).

Инспекции организаций или субъектов, занимающихся подготовкой пилотов и технического персонала ЛВС-СН и СЛА (национального образца).

Инспекции Пользователей ЛВС и СВС (СЛА) и их ВС при получении ими от ОГА РМ документа «Разрешение Пользователю» для некомерческой предпринимательской деятельности.

Инспекции организации авиационной деятельности в Организациях авиационного досуга (авиаклубах, авиационных спортивных федерациях, авиационных ассоциациях, использующих в своей деятельности ЛВС и СВС (СЛА) АОН).

Инспекции использования постоянно действующих взлетно-посадочных площадок Пользователями ЛВС и СВС (СЛА) АОН, (в том числе Пользователями, у которых ЛВС и СВС (СЛА) АОН имеют регистрацию не в Республике Молдова).

Инспекции в составе других профильных Управлений ОГА РМ или отдельно, по указанию Директора ОГА РМ (по профильным для ОГА РМ областям контроля и надзора).

А. Данич

Инспекции БПЛА при постановке их на учет в Республике Молдова.

30.12.2020

Инспекции и тестирование БПЛА при определении или признании их летной годности.

Инспекции для определения соответствия знаний, навыков и умений внешних пилотов БПЛА при выдаче им национальных Свидетельств пилотов, квалификационных допусков, допусков на техническое обслуживание БПЛА и разрешений экзаменаторов.

Инспекции БПЛА при проведении их технического обслуживания и, в соответствующих случаях, ремонта.

Инспекции внешних пилотов и эксплуатантов БПЛА при признании действующих Свидетельств и Сертификатов, выданных полномочными властями других государств.

Инспекции персонала эксплуатантов БПЛА при признании их подготовки и опыта на службе в государственной авиации или в общественно спортивных авиационных организациях (применительно к БПЛА национального образца).

Инспекции организаций или субъектов, занимающихся подготовкой внешних пилотов и технического персонала для эксплуатации и применения БПЛА (национального образца).

Инспекции эксплуатантов БПЛА и их ВС при получении ими от ОГА РМ документа «Разрешение Пользователю» для коммерческой и некомерческой предпринимательской деятельности.

Инспекции организации авиационной деятельности БПЛА в Организациях авиационного досуга (авиаклубах, авиационных спортивных федерациях, авиационных ассоциациях, использующих в своей деятельности БПЛА).

Инспекции использования постоянно действующих стартовых площадок для взлета и посадки БПЛА взлетно-посадочных площадок внешними пилотами БПЛА

Инспекции использования воздушного пространства Республики Молдова внешними пилотами и Эксплуатантами БПЛА.

Инспекции в составе специалистов службы ЛА и СЛА ОГА РМ по профильным для службы областям контроля и надзора.

Secția Autorizare Personal Aeronautic

Oleg Drebujan

Certificarea / supravegherea organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic;

Aprobarea directă a cursurilor de instruire;

Examinarea actelor pentru certificarea personalului aeronautic.

01.12.2020

Cristina Botnaru

Certificarea / supravegherea organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic;

Aprobarea directă a cursurilor de instruire;

Examinarea actelor pentru certificarea personalului aeronautic.

01.12.2020

Irina Kuprina

Certificarea / supravegherea organizațiilor de pregătire a personalului aeronautic;

Aprobarea directă a cursurilor de instruire;

Examinarea actelor pentru certificarea personalului aeronautic.

01.12.2020