RAPORTAREA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) realizează sarcinile trasate pe segmentul siguranţei ocupaţionale prin prisma Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legii nr.186/2008 securității și sănătății în muncă şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea AAC, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.133/2019, în vigoare din 08.03.2019.

Actele normative enunțate includ diverse activități în domeniul vizat, inclusiv cercetarea accidentelor de muncă grave și mortale, din momentul atribuirii procedurilor nominaizate în competenţa AAC, adică din 15.06.2019.

Conform pct.9 al Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005, angajatorul are obligația să comunice imediat despre producerea accidentelor la locul de muncă.

Începând cu data indicată, conducătorii unităților de producere și de prestări servicii a căror actvitate este reglementată de legislația din domeniul aviației civile, vor informa imediat AAC prin telefon (069999356) și electronic despre producerea accidentelor de muncă grave și mortale, în condițiile regulamentului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1361 din 22.12.2005.

* cîmpurile obligatorii
Президентура РМ Президентура РМ
Парламент РМ Парламент РМ
Правительство РМ Правительство РМ
- - >