PETIȚIE / CERERE PREALABILĂ către Consiliul de sluționare a disputelor

Petițiile prezentate electronic se examinează doar în situația în care sunt respectate prevederile articolului 11 din Legea nr. 91 din 29 mai 2014 privind semnătura electronică și documentul electronic și punctului 5 din Instrucţiunile privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 208 din 31 martie 1995, unde se stabilește că petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv faţă de aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Atașarea petiția sau cererea prealabilă
Президентура РМ Президентура РМ
Парламент РМ Парламент РМ
Правительство РМ Правительство РМ
- - >