COVID – 19

Informație generală privind Pandemia COVID-19 și restricțiile impuse de Republica Moldova

 

Ce este COVID – 19:

 

Ce trebuie să cunoașteți atunci când planificați o călătorie cu avionul:

 

 

Măsuri de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în domeniul transportului aerian:

*Versiunea în PDF pentru descărcare și imprimare în caz de necesitate Ro. – Eng, Ro – Ru.

 

IMPORTANT: Recomandăm descărcarea, imprimarea și completarea Fișei epidemiologice până a merge la aeroport. Menționăm că Fișa epidemiologică este obligatoriu de a fi prezentată la intrarea în Republica Moldova.

 

CONDIȚIILE DE CĂLĂTORIE SPRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI NECESITATEA RESPECTĂRII REGIMULUI DE AUTOIZOLARE DE CĂTRE CETĂȚENII RM ȘI CEI STRĂINI

Condițiile privind intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini și apatrizilor precum și cerințele privind respectarea regimului de autoizolare sunt stabilite în Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică CNESP nr. 26 din 21 august 2020 (cu modificările ulterioare).

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA CNESP

 

1. Condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova

Conform pct. 5.2 se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor care vin din ţările clasificate ca zonă verde.

Conform pct. 5.3 Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin din ţările clasificate ca zonă verde, nu vor completa Fişa epidemiologică şi nu vor fi obligaţi de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile. în cazul când punctul de pornire este situat într-o ţară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei a fost tranzitată ţara clasificată ca zonă roşie, inclusiv tranzit aeroportuar, atunci persoana este considerată ca venită din zona roşie, completează fişa epidemiologică şi este obligată să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile.

Conform pct. 5.4 din Hotărârea CNESP nr.26 din 21 august 2020 (cu modificările ulterioare) se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu următoarele excepții:

 1. membri de familie ai cetățenilor RM;
 2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmative, care include invitaţia şi/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 4. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal, membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 5. membrii familiilor cetăţenilor străini care au permis de şedere în Republica Moldova;
 6. cetăţeni străini care activează în calitate de cadre didactice în Republica Moldova;
 7. titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 8. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 9. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 10. lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţi economici din Republica Moldova;
 11. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor şi ai mijloacelor de transport persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor, precum şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren.

2. Condițiile privind respectarea regimului de autoizolare de 14 zile

Conform pct. 5.5 din Hotărârea CNESP nr.26 din 21 august 2020 (cu modificările ulterioare) persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi vin, direct sau în tranzit, din ţări clasificate ca zonă roşie, vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Conform pct. 5.6 din Hotărârea CNESP nr.26 din 21 august 2020 (cu modificările ulterioare) excepție de la prevederile pct. 5.5 se stabilește pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, respectiv nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile în locuri determinate:

 1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, echipajele şi personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 3. elevii/studenţii, care urmează să susţină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfăşurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepţia se aplică şi pentru reprezentantul legal sau însoţitorul desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal;
 4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document confirmativ, care include invitaţia si/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova;
 5. persoanele care călătoresc în străinătate în interes profesional şi la revenire în ţară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova şi contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituţiile publice ale Republicii Moldova;
 6. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;
 7. titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu, membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 8. persoane în tranzit.

NOTĂ: Aceste informații sunt preluate din Hotărârile CNESP, pentru o documentare suplimentară Vă rugăm să vă informați din Hotărârile CNESP care le puteți accesa la următorul link https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus sau https://bit.ly/2UODg9n

 

Mai jos găsiți link-uri utile către informație relevantă cu referire la pandemia COVID-19 din Republica Moldova, Uniunea Europeană dar și la nivel internațional

 • Pagina Guvernului RM unde puteți găsi toate Deciziile Comisiei naționale pentru situații excepționale precum și Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus sau https://bit.ly/2UODg9n.

 • Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

https://msmps.gov.md/

 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică

https://ansp.md/

 • Directiva operațională nr. 8 din 13.06.2020 cu privire la măsurile ce urmează a fi aplicate de către agenții aeronautici în scopul prevenirii și controlul răspândirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei cu COVID-19 și de abrogare a Directivei nr.06 – 16/05/2020 cu privire la prelungirea restricțiilor în domeniul aviației civile în scopul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19

http://www.caa.md/files/2020_06/1499.pdf

 • Ordinul comun al AAC și ANSP cu privire la aprobarea normelor si măsurilor de prevenire și control a răspândirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei COVID-19

http://www.caa.md/files/2020_06/1492.pdf

 • Informație privind situația COVID-19 și condițiile de călătorie în statele membre a Uniunii Europene

https://reopen.europa.eu/ro/

 • Măsuri adoptate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aeriană (EASA)

https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19

 • Informații publicate de către Organizația Internațională a Aviației Civile

https://www.icao.int/covid/Pages/COVID-19News.aspx

 • Organizația Mondială a Sănătății

https://www.who.int/

Президентура РМ Президентура РМ
Парламент РМ Парламент РМ
Правительство РМ Правительство РМ
- - >