Statistică şi indicatori

ANALIZA SUCCINTĂ A SITUAŢIEI ACTUALE A AVIAŢIEI CIVILE

Actualmente, în ramură 12 companii deţin Certificatul de operator aerian: Î.S.C.A. „Air Moldova”, C.A.„Aerotranscargo” S.R.L., C.A.„Tera Avia” S.R.L., Î.M.C.A. „Tandem Aero” S.R.L., Î.M.C.A „Valan Internaţional Cargo” S.R.L., C.A.„AIM AIR” S.R.L.,C.A.. „Megaviation” S.R.L, C.A. „Oscar Jet” S.R.L., C.A. „Pecotox” S.R.L., C.A „Air Stroc”, S.R.L., C.A. „Fly One” S.R.L., C.A. „Fly Pro” S.R.L. şi 3 companii deţin Autorizaţia de operator aerian pentru efectuarea operaţiunilor de lucru aerian: S.R.L. „Diplomat Air”, S.R.L. „Pecotox”, Î.S. „Moldaeroservice”.

Companiile aeriene certificate execută curse regulate (4 companii aeriene), zboruri charter şi operaţiuni de lucru aerian.

Pe parcursul anului 2018 au fost transportaţi în total 2 828 626 pasageri înregistrat o creştere de 3,1% comparativ cu perioada anului 2017 (2 744 465 pasageri).

Repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri între companiile aeriene naţionale şi străine care efectuează zboruri regulate în/din Republica Moldova este de 57,6 şi, respectiv, 42,4 la sută.

Din 12 companii aeriene certificate 4 efectuează transporturi regulate de pasageri pe/de pe Aeroportul Internaţional Chişinău - Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „Air Moldova", Compania Aeriană „Fly One” S.R.L. şi Compania aeriană „Tandem Aero" S.R.L., Compania aeriană „Aerotranscargo”.

Pe perioada anului 2018 au fost transportate în total 3 245,9 tone de marfă şi 940,7 tone poştă. Comparativ cu perioada anului 2017 transporturile de mărfuri au înregistrat creştere de 18,3% şi transporturile de poştă au înregistrat o creştere de 26,2%.

Analizând evoluţia principalilor indicatori economici ce caracterizează transporturile aeriene constatăm că aceştia au avut o tendinţă de creştere.

Pe parcursul ultimilor 11 ani transporturile aeriene au avut următoarea evoluţie:

Denumirea indicatorului

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Decolări de aeronave

12935

12355

13751

15022

16113

16858

19756

22468

22033

27113

27949

Transporturi de pasageri

847881

808096

937030

1046086

1220506

1321236

1781166

2226441

2206266

2744465

2828626

Transporturi de marfă

1931

1630,7

1815,5

2068,5

2022,4

2309,7

2243,1

2230,9

2130,1

2743,3

3245.9

Transporturi de poştă

537,8

402,5

583,7

597,7

743,0

642,1

680,4

660,9

644,2

745,4

940,7

Tabelul datelor statistile privind transportul de pasageri şi marfă