Statistică şi indicatori

ANALIZA SUCCINTĂ A SITUAŢIEI ACTUALE A AVIAŢIEI CIVILE

Actualmente, în ramură 12 companii deţin Certificatul de operator aerian: Î.S.C.A. „Air Moldova”, C.A.„Aerotranscargo” S.R.L., C.A.„Tera Avia” S.R.L., Î.M.C.A. „Tandem Aero” S.R.L., Î.M.C.A „Valan Internaţional Cargo” S.R.L., C.A.„AIM AIR” S.R.L.,C.A.. „Megaviation” S.R.L, C.A. „Oscar Jet” S.R.L., C.A. „Pecotox” S.R.L., C.A „Air Stroc”, S.R.L., C.A. „Fly One” S.R.L., C.A. „Fly Pro” S.R.L. şi 3 companii deţin Autorizaţia de operator aerian pentru efectuarea operaţiunilor de lucru aerian: S.R.L. „Diplomat Air”, S.R.L. „Pecotox”, Î.S. „Moldaeroservice”.

Companiile aeriene certificate execută curse regulate (3 companii aeriene), zboruri charter şi operaţiuni de lucru aerian.

Pe parcursul anului 2017 de către companiile aeriene naţionale şi străine au fost transportaţi în total 2 744 465 pasageri cea ce reprezintă o creştere de 24,4% faţă de perioada anului 2016 (2 206 266 pasageri).

Repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri între companiile aeriene naţionale şi străine care efectuează zboruri regulate în/din Republica Moldova este de 59,8 şi, respectiv, 40,2 la sută.

Din12 companii aeriene certificate 3 efectuează transporturi regulate de pasageri pe/de pe Aeroportul Internaţional Chişinău - Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „Air Moldova", Compania Aeriană „Fly One” S.R.L. şi Compania aeriană „Tandem Aero" S.R.L.

Pe perioada anului 2017 au fost transportate în total 2743,3,tone de marfă şi 745,4 tone poştă. Comparativ cu perioada anului 2016 transporturile de mărfuri au înregistrat creştere de 28,8% şi transporturile de poştă au înregistrat o creştere de 11,6%.

Analizând evoluţia principalilor indicatori economici ce caracterizează transporturile aeriene constatăm că aceştia au avut o tendinţă de creştere.

Pe parcursul ultimilor 10 ani transporturile aeriene au avut următoarea evoluţie:

Denumirea indicatorului

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Decolări de aeronave

12935

12355

13751

15022

16113

16858

19756

22468

22033

27113

Transporturi de pasageri

847881

808096

937030

1046086

1220506

1321236

1781166

2226441

2206266

2744465

Transporturi de marfă

1931

1630,7

1815,5

2068,5

2022,4

2309,7

2243,1

2230,9

2130,1

2743,3

Transporturi de poştă

537,8

402,5

583,7

597,7

743,0

642,1

680,4

660,9

644,2

745,4

Autoritatea aeronautică Civilă colectează, generalizaeză, analizează dateler statistice privind serviciile oferite de către companiile aeriene şi aeroporturi şi le prezintă în organismele internaţionale de aviaţie civilă.

Datele statistice includ următoarele:

  • Numărul de pasageri şi cantitatea de marfă transportate de către operatorul aerian;
  • Numărul de pasageri şi cantitatea de marfă transportate prin aeroporturile din Republica Moldova;
  • Redistribuirea traficului aerian pe rute;
  • Redistribuirea traficului aerian pe companii aeriene;
  • Cantitatea MTOW a aeronavelor a operatorilor aerieni care efectuează transporturi de mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova.

Tabelele privind indicatorii statistici pentru perioada 2000-2017.

Tabelul datelor statistile privind transportul de pasageri şi marfă pe perioada 2000 - 2017

Pentru mai multe informaţii contactaţi Autoritatea Aeronautică Civilă. Datele va vor fi oferite în conformitate cu legislaţia privind confidenţialitatea datelor statistice.