Programul de stat al siguranţei zborurilor

Prima ediție a Programului de Stat al Siguranței Zborurilor a Republicii Moldova a fost publicat în mai 2007. Acest program a fost elaborat luîndu-se în considerație cerințele și recomandările a peste 33 de documente O.A.C.I., J.A.A. și Eurocontrol. Deoarece, de atunci, unele documente de referință au fost substanțial modificate, altele au fost anulate și, de asemenea, au fost publicate un șir de documente noi ce reglementează asigurarea la nivel de stat a siguranței zborurilor, la momentul actual sunt în desfășurare lucrările de pregătire pentru elaborarea unei ediții noi a acestui program. Programul din 2007 a fost plasat aici doar pentru a aduce un omagiu și de a demonstra continuitatea eforturilor noastre pentru asigurarea unui nivel adecvat al siguranței zborurilor.