Responsabilităţi

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) este o instituţie publică de certificare, control şi supraveghere în domeniul aviaţiei civile şi este subordonată Guvernului. Autoritatea adoptă decizii cu caracter administrativ, aprobă regulamente, instrucţiuni şi alte acte normative obligatorii spre executare de către persoanele fizice şi juridice care efectuează activităţi în domeniul aviaţiei civile.

AAC este responsabilă de:
  • eliberarea autorizaţiilor pentru efectuarea curselor aeriene regulate şi neregulate;
  • perfectarea şi implementarea acordurilor internaţionale în domeniul aviaţiei civile;
  • verificarea, eliberarea, validarea, suspendarea şi revocarea certificatelor de navigabilitate pentru aeronave şi altă tehnică aeronautică;
  • certificarea şi supravegherea exploatării aerodromurilor (aeroporturilor) şi altor servicii şi instalaţii de la sol;
  • elaborarea, coordonarea şi implementarea programului naţional de securitate aeronautică;
  • acordarea, validarea, suspendarea şi revocarea documentelor de autorizare a personalului aeronautic, certificatelor (autorizaţiilor) de operator aerian, certificatelor (autorizaţiilor) de agent aeronautic, autorizaţiilor de exploatare a rutei aeriene, documentelor de certificare a mijloacelor tehnice utilizate în aviaţia civilă.