Lista examinatorilor

LISTA EXAMINATORILOR PENTRU ADMITEREA EXAMENELOR TEORETICE ŞI PRACTICE SUSŢINUTE DE PERSONALUL AERONAUTIC AL AVIAŢIEI CIVILE

I. Specialiştii secţiei autorizare personal aeronautic admişi la susţinerea examenelor teoretice cu utilizarea programului de examinare computerizat

DREBUJAN Oleg

 • Acordarea certificatelor de specialist aeronautic.
 • Revalidarea, reînnoirea calificărilor.
 • Validarea certificatelor şi calificărilor acordate de alt stat.

BOTNARU Cristina

 • Acordarea certificatelor de specialist aeronautic.
 • Revalidarea, reînnoirea calificărilor.
 • Validarea certificatelor şi calificărilor acordate de alt stat.

KUPRINA Irina

 • Acordarea certificatelor de specialist aeronautic.
 • Validarea certificatelor şi calificărilor acordate de alt stat.

II. Examinarea nivelului de cunoaştere a limbii străine în conformitatea cu cerinţele O.A.C.I.

BAMBULEAC T.

 • Limba engleză – examinarea personalului navigant şi controlorilor de trafic aerian.

ROMAN A.

 • Limba engleză – examinarea personalului navigant, şi controlorilor de trafic aerian.

III. Examinatorii din cadrul întreprinderilor din ramura aviaţiei civile pentru admiterea examenelor practice.

SUBBOTIN V.: MD/FE(A)/03

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor PPL(A), CPL(A) și calificărilor de clas SEP(land)
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de clas SEP(land).

ZINCENCO S.: MD/FE(A)/02

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor PPL(A), CPL(A) și calificărilor de clas SEP(land);
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de clas SEP(land).

Aeronavele AN-26

CULBICOV Iu.: MD/TRE(A)/59

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) (A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

PINZARI M.: MD/TRE(A)/21

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) (A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

GUSTO N.: MD/TRE(E)/19

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SAHATCHII S.: MD/TRE(E)/18

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Aeronava A-319/320/321

BOŢOC V.: MD/TRE(A)/07

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

GROSUL A.: MD/TRE(A)/03

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

RUSU I.: MD/TRE(A)/08

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SABALIN V.: MD/TRE(A)/07

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SCORPAN Iu.: MD/TRE(A)/51

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Aeronava B747 100-300

ZOTOV N.: MD/SFE(A)/01

 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Aeronava EMB-170

LITOVCA S.: MD/TRE(A)/01

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SABALIN V.: MD/TRE(A)/10

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SCORPAN Iu.: MD/TRE(A)/51

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(A) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Aeronava Ka-32

BAZHENOV O.: MD/TRE(H)/14

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

BELLA V.: MD/TRE(H)/10

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.

Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

LESHCHYN R.: MD/TRE(H)/02

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.

Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

LYSTOVSKYY V.: MD/TRE(H)/15

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

KALASHNIKOV O: MD/TRE(E)/04

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

PETRANIN I.: MD/TRE(E)/03

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

UMET V.: MD/TRE(E)/05

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.

Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Aeronava Mi-2

RUSU S.: MD/TRE(H)/03

 • Test de îndemînare pentru acordarea calificărilor de tip;
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Aeronava Mi-8

BALA O.: MD/TRE(H)/01

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

ESAN P.: MD/TRE(H)/24

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

LEFTER M.: MD/TRE(H)/09

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

MAZILO A.: MD/TRE(H)/05

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

MAZILO V.: MD/TRE(H)/04

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

POIAN F.: MD/TRE(H)/19

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

POSTOLACHI M.: MD/TRE(H)/20

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

RISCOVOI V.: MD/SFE(H)/01

 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SAPTEBOI V.: MD/TRE(H)/12

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

TIRA S.: MD/TRE(H)/11

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

ZDROC V.: MD/TRE(H)/21

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor ATPL(H) şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

CRIVOI E: MD/TRE(E)/17

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

GUTU M: MD/TRE(E)/14

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

IXARI P: MD/TRE(E)/22

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

MUNTEANU N.: MD/TRE(E)/02

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SEVCENCO A: MD/TRE(E)/20

 • Test de îndemînare pentru acordarea certificatelor FEL şi calificărilor de tip.
 • Verificarea competenţei pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

Examinarea controlorilor de trafic aerian

DIGOR I: MD/ATCE/01

Testări practice pentru.

- Acordarea certificatelor de controlor trafic aerian.

- Acordarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

- Revalidarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

GHEORGHIŢĂ S.: MD/ATCE/02

Testări practice pentru.

- Acordarea certificatelor de controlor trafic aerian.

- Acordarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

- Revalidarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

ROMAN A: MD/ATCE/05

Testări practice pentru.

- Acordarea certificatelor de controlor trafic aerian.

- Acordarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

- Revalidarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

ŞPAC V.: MD/ATCE/06

Testări practice pentru.

- Acordarea certificatelor de controlor trafic aerian.

- Acordarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

- Revalidarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

VLAD S MD/ATCE/04

Testări practice pentru.

- Acordarea certificatelor de controlor trafic aerian.

- Acordarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

- Revalidarea calificărilor şi autorizărilor asociate calificării.

Examinarea controlorilor de trafic aerian OJTI

DIGOR I: MD/ OJTIE/04

Testări practice pentru.

- Acordarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională(OJTI).

- Revalidarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională (OJTI).

GHEORGHIŢĂ S.: MD/ OJTIE/01

Testări practice pentru.

- Acordarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională(OJTI).

- Revalidarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională (OJTI).

ROMAN A.: MD/ OJTIE/05

Testări practice pentru.

- Acordarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională(OJTI).

- Revalidarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională (OJTI).

ŞPAC V.: MD/ OJTIE/03

Testări practice pentru.

- Acordarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională(OJTI).

- Revalidarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională (OJTI).

VLAD S.: MD/ OJTIE/06

Testări practice pentru.

- Acordarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională(OJTI).

- Revalidarea calificărilor de instructor pentru desfăşurarea pregătirii la poziţie operaţională (OJTI).

Examinarea însoţitorilor de bord si însoţitorilor de bord-instructori

COBILEANSCHI M :MD/TRE(FS)/06 (aeronava A320; EMB-170)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

CURILOVA E.: MD/TRE(FS)/01 ( aeronavele A320)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

GOREA L.: MD/TRE(FS)/14 ( aeronava A320)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

GRAUR E.: MD/TRE(FS)/13 ( aeronava EMB-170)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

IACUB L.: MD/TRE(FS)/07 (aeronavele A320, EMB-170)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

KUZAKOVA T.: MD/TRE(FS)/05 ( aeronava EMB-170)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

MEGEA G.: MD/TRE(FS)/02 ( aeronava A320; EMB-170)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

POPA V.: MD/TRE(FS)/12 ( aeronava A320, EMB-170)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

ROSCA T.: MD/TRE(FS)/03 ( aeronava A320)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

RUSU A.: MD/TRE(FS)/11 ( aeronava A320)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.

SPAC D.: MD/TRE(FS)/04 ( aeronava A320)

 • Testări practice pentru acordarea certificatelor FSL, calificărilor de tip.
 • Testări practice pentru revalidarea şi reînnoirea calificărilor de tip.