22 mai 2015, Chișinău - Modificarea procedurilor de obținere a orelor de aterizare/decolare

Conform prevederilor Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012, Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a implementa legislaţia europeană în domeniul aviaţiei civile, prevăzută în Anexa III a acestui Acord.

Astfel, în scopul implementării Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 “privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare”, AAC a elaborat proiectul Regulamentului „privind alocarea sloturilor orare pe aeroporturile din Republica Moldova”, care urmează a fi aprobat prin Hotărîrea de Guvern.

Acest proiect este plasat pe pagina web oficială a AAC la capitolul „Consultaţii publice asupra proiectelor de acte normative” şi a fost transmis Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor pentru a fi propus Guvernului spre aprobare.

Persoanele interesate pot prezenta în adresa AAC sau MTID propunerile sau obiecţiile sale pe marginea acestui proiect.

Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă a inițiat modificarea Publicației de Informare Aeronautică (AIP) a Republicii Moldova prin care va fi stabilită modificarea procedurilor de notificare de către companiile aeriene a orelor de decolare-aterizare pe Aeroportul Internațional Chișinău.

22.05.2015 07:36