17 Ianuarie 2014 - Prezentarea Legii Aviaţiei Civile, versiunea actualizată.

Direcţia Juridică din cadrul Autorităţii Aeronautice Civile a prezentat ediţia nouă a Legii Aviaţiei Civile, care include modificările operate în luna august 2013. Reeşind din prevederile Legii, ediţia curentă, Autoritatea Publică aflată în subordinea Guvernului, abilitată cu atribuţii în domeniul aviaţiei, este Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) .

În urma modificărilor survenite la art. 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 o parte din atriibuţiile, care anterior reveneau Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) au fost atribuite Autorităţii Aeronautice Civile (AAC).

În scopul realizării funcţiilor sale de bază, atribuţiile AAC se clasifică în: organizaţionale, reglementare, certificare şi de supraveghere. Astfel, Autoritatea Aeronautică Civilă aprobă căile aeriene şi regulile de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova; ţine Registrul Aerian; supraveghează asigurarea siguranţei zborurilor aeronavelor civile şi a securităţii aeronautice de către operatorii aerieni; supraveghează respectarea normelor de navigabilitate; stabileşte zonele interzise şi zonele cu restricţii din spaţiul aerian al Republicii Moldova; coordonează operaţiunile de căutare şi salvare în cazul accidentelor aeronautice produse pe teritoriul Republicii Moldova; eliberează, validează, suspendă şi revocă documentele de autorizare a personalului aeronautic; supraveghează asigurarea metrologică în aviaţia civilă; eliberează permisiuni pentru efectuarea zborurilor regulate şi neregulate; propune spre aprobare Guvernului structura internă organizaţională, efectivul-limită şi condiţiile de retribuire a muncii personalului Autorităţii Aeronautice Civile, în conformitate cu cerinţele şi practica internaţională în domeniu; s.a

Misiunea Autorităţii Aeronautice Civile constă în implementarea politicilor în domeniul aviaţiei civile şi în supravegherea respectării acestora de către persoanele fizice şi juridice a legislaţiei în acest domeniu.

Făcând referinţă la Legea în vigoare, atribuţiile MTID sunt mult mai restrânse. Acesta desemnează, în comun cu Autoritatea Aeronautică Civilă, companiile aeriene conform acordurilor bilaterale; asigură investigarea accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă produse pe teritoriul Republicii Moldova, elaborează şi propune reglementări în domeniul aviaţiei civile, însă doar cu avizul pozitiv al AAC, acestea pot fi ulterior adoptate de Guvern.

Prezentarea Legii Aviaţiei Civile, în ediţia nouă, a fost binevenită în contextul auditului şi inspecţiilor care vor urma.

17.01.2014 16:08