Acord pentru educație în domeniul aviației civile

Implementarea Memorandumului de înțelegere semnat între Institutul European de Aviație, organizația de instruire a Asociației Aeronautice Române și Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova a început pe 26.09.2020.

Primul pas a fost făcut prin semnarea unui acord pentru educație cu Universitatea Tehnică din Moldova. Acordul implică dezvoltarea și implementarea a două programe:

Program de licențiere EASA Partea 66

Studenții Universității Tehnice din Moldova care aleg module suplimentare în conformitate cu programul EASA Partea 66 desfășurată de IEA / AAR în parteneriat cu UTM, la finalizarea studiilor și notarea pentru promovarea examenelor vor îndeplini condițiile pentru obținerea licenței Partea 66.

Program de masterat în managementul aviației

Programul dezvoltat al Universității Tehnice a Moldovei și Institutul European de Aviație / Asociația Aeronautică Română va îndeplini toate standardele și reglementările naționale ale Republicii Moldova și va fi ulterior aprobat de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC).

Acesta este doar primul pas care va fi urmat de alte inițiative care implică părțile interesate din sectorul aviației moldovenești.


28.09.2020 12:10