19 septembrie 2013, Cea de-a 69 aniversare a Zilei Lucratorului Aviatiei Civile a Republicii Moldova

An de an, aviaţia civilă a Republicii Moldova celebrează la 19 septembrie aniversarea Zilei lucrătorului Aviaţiei Civile, astfel iată-ne ajunşi la cea de-a 69 aniversare, moment care ne oferă prilejul să tragem linii, să cîntărim bilanţuri, să urmărim evoluţii. În acest context, venim în atenţia Dvs cu un mic suport informaţional care caracterizează evoluţia transportului aerian în Republica Moldova.

Cu referinţă la punctele forte de reper ale integrării internaţionale, într-o ordine cronologică prezentăm momentele importante desfăşurate în domeniul aviaţiei civile în RM. Astfel, urmînd declaraţia de independenţă din 1991, RM şi-a determinat propria politică externă orientată spre construirea imaginii de stat suveran la nivel global. În acest sens, în scopul recunoaşterii şi dezvoltării aviaţiei civile pe plan internaţional, în 1992 Republica Moldova aderă la Convenţia de la Chicago, devenind membru al Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (ICAO).

Fiind membru ICAO şi optînd spre implementarea standardelor europene în scopul eficienţei, siguranţei şi securităţii aviaţiei, în decembrie 1996 RM devine stat membru al Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (ECAC) şi primul stat membru din rîndurile Comunităţii Statelor Independente.

În scopul intensificării nivelului de siguranţă şi eficienţă a utilizării spaţiului aerian, 2000 prezintă anul aderării RM la Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene (EUROCONTROL).

Un volum larg de lucru al cadrului juridic a determinat Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile a RM (actuala Autoritate Aeronautică Civilă a RM) să semneze aranjamentul Joint Aviation Authorities (JAA). Astfel, din 1 ianuarie 2008, RM devine membru deplin JAA, ca în 2009 să urmeze semnarea acordului de lucru cu Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA).

Drept consecinţă a multor ani de negociere, 2012 este anul care marchează semnarea Acordului Spaţiului Aerian Comun (ASAC). Acest acord accentuează baza prezentă şi viitoare a aviaţiei civile în ceea ce priveşte concepţiile de siguranţă, precum şi comerciale, scopul final al acordului fiind armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în rîndurile siguranţei, securităţii, competiţiei şi protecţiei drepturilor pasagerilor. Urmare semnării acestuia, la 14 februarie 2013, la Chişinău are loc prima reuniune a Comitetului Mixt Republica Moldova - Uniunea Europeană. Acesta prezintă primul pas real efectuat în comun de către RM şi UE întru implementarea ASAC şi demonstrează caracterul prioritar al procesului de liberalizare în vederea sporirii oportunităţilor de dezvoltare a platformei comune privind integrarea la spaţiul aerian european. În acest sens, Moldova confirmă angajamentul său de implicare activă, ceea ce va facilita stabilirea condiţiilor de concurenţă echitabile pentru toţi transportatorii aerieni din UE. Abordarea înaltelor standarde de securitate şi siguranţă aeronautică reprezintă valorile care stau la baza activităţii AAC şi, în spatele muncii de zi cu zi, nu se optează decît pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea internaţională.

Drept rezultat al semnării ASAC, exact un an mai tîrziu, în iunie 2013, Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, anunţă lansarea a două linii de zbor din Chişinău spre Roma şi Veneţia, începînd cu 24 septembrie 2013, fiind primele curse cu tarif redus în Moldova.

A doua companie aeriană low-cost care intră pe piaţa spaţiului aerian al RM este Fly Dubai. Începînd cu 21 noiembrie, aceasta va opera saptamînal cîte 2 zboruri din Chişinău şi va oferi cetăţenilor Republicii Moldova posibilitatea de a se conecta cu destinaţii noi, întrucît, în prezent, Fly Dubai are conexiuni cu aproape 60 destinaţii.

În această notă de interpretare, una din priorităţile care se urmăresc şi se optează spre realizare este încurajarea continuă a operatorilor aerieni de a intra pe piaţa spaţiului aerian al RM, fapt ce ar crea un climat favorabil investiţiilor, asigurînd suport financiar de asistenţă multilaterală în favoarea societăţii, cu înregistrări de beneficii atît în rîndurile consumatorilor pasageri, cît şi companiilor aeriene.

Continuînd succesiunea cronologică, în perioada 29 august – 2 septembrie 2013, la Chişinău are loc cea de-a 62 Şedinţă Specială a Directorilor Generali ECAC. Evenimentul în premieră în Republica Moldova a fost unul din momentele importante de-a lungul istoriei industriei aeronautice a RM.

Facînd o referinţă situaţiei economice, menţionăm cota fluxului de pasageri pentru 2012, astfel cel mai mare procentaj revine companiei aeriene „Air Moldova” (40%), urmată de: S7 Airlines, Turkish Airlines, Meridiana, Lufthansa, Carpatair, Austrian Airlines, TAROM, Atlas Jet, Tandem Aero, Moldavian Airlines, Air Baltic, 3 % revenind altor companii.

Cu referinţă cotei traficului de pasageri pe regiuni, conform statisticii anului 2012, 45% revin ţărilor Uniunii Europene, 31% revin ţărilor CSI, iar 23% altor ţări.

Top 10 destinaţii, urmare statisticii anului 2012: Moscova, Istanbul, Antalya, Munchen, Bucureşti, Milano, Roma, Timişoara, Sankt-Petersburg, Bologna.

Finalizînd acest material informativ şi aflîndu-ne, totuşi, în pragul aniversării profesionale, venim cu urări de bine şi sănătate tuturor colaboratorilor din industria aeronautică a Republicii Moldova, dorind mereu creşteri şi perspective spre noi înălţimi. Toate rezultatele se datorează efortului comun depus şi doar împreună putem atinge noi trepte pe scara succesului.

19.09.2013 11:39