Chișinău, 21 februarie 2020 – Conferință de presă pe subiectul "HiSky"

Ca urmare a difuzării în spațiul public a informației despre lansarea noului operator aerian ”HiSky” și comercializarea biletelor de avion spre șase destinații Europene începând cu data de astăzi, Autoritatea Aeronautică Civilă face următoarele precizări:

În baza cererii nr. 5267 din 14.11.2019 ”HiSky” S.R.L. a solicitat eliberarea Certificatului de operator aerian.

Conform scrisorii nr. 3882 din 23.12.2019 Autoritatea Aeronautică Civilă a decis suspendarea termenului de examinare a cererii ”HiSky” S.R.L. nr. 5267 din 14.11.2019 din considerentele nerespectării de către solicitant a prevederilor ORO.AOC.100 (c) subp. 2 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2018, și anume – lipsa aeronavei.

La 22.01.2020 suspendarea termenului de examinare a cererii nr. 3882 din 14.11.2019 a expirat iar documentele lipsă până în prezent nu au fost prezentate.

În acest sens, în conformitate cu dispozițiile articolului 61 alin. (3) din Legea nr. 160/2011 se stabilește că, după expirarea termenului stabilit pentru suspendare sau pînă la expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să elibereze actul permisiv sau să refuze eliberarea acestuia dacă nu sînt întrunite condiţiile stabilite de lege.

În acest sens, Autoritatea Aeronautică Civilă a emis către solicitantul”HiSky” S.R.L. o scrisoare privind refuzul eliberării Certificatului de operator aerian.

Totodată, Autoritatea Aeronautică Civilă ca organ de certificare, supraveghere și control în domeniul aviației civile a emis o interpelare către ”HiSky” S.R.L. prin care solicită prezentarea documentelor probatoare ce țin de dreptul companiei ”HiSky” S.R.L. de a comercializa bilete de avion din nume propriu.

În urma mediatizării informației despre lansarea noului operator aerian ”HiSky” și comercializarea biletelor de avion spre șase destinații Europene începând cu data de 20.02.2020, Autoritatea Aeronautică Civilă consideră necesar de a face o serie de precizări pentru clarificarea situției prezente.

Astfel, În baza cererii nr. 5267 din 14.11.2019 ”HiSky” S.R.L. a solicitat eliberarea Certificatului de operator aerian.

Conform scrisorii nr. 3882 din 23.12.2019 Autoritatea Aeronautică Civilă a decis suspendarea termenului de examinare a cererii ”HiSky” S.R.L. nr. 5267 din 14.11.2019 din considerentele nerespectării de către solicitant a prevederilor ORO.AOC.100 (c) subp. 2 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2018, și anume – lipsa aeronavei.

La 22.01.2020 suspendarea termenului de examinare a cererii nr. 3882 din 14.11.2019 a expirat iar documentele lipsă până în prezent nu au fost prezentate.

Cu toate acestea, în data de 20 februarie 2020, Hi Sky lansează public că a început comercializarea biletelor de avion spre șase destinații Europene, înainte ca AAC să le elibereze răspuns privind solicitarea de certificare.

Ulterior AAC a dat aviz negativ pentru emiterea certificatului de operare. Menționez că Hi Sky nu a prezentat nici până în prezent setul complet de acte prevăzut de procedura legală de certificare a unui operator aerian. Cu toate acestea, compania Hi Sky se prezintă pe piață cu sintagma ”companie aeriană”, sintagmă cel puțin eronată în lipsa unui Certificat de operator aerian eliberat de o Autoritate administrativă competentă.

Astfel, Hi Sky denaturează realitatea atribuindu-și statutul de operator aerian pe care încă nu-l deține, inducând astfel în eroare consumatorii.

Ca urmare a difuzării în spațiul public a acestor informații false, Autoritatea Aeronautică Civilă s-a autosesizat, urmând să examineze posibilele acțiuni grave de încălcare a legislației în vigoare, furt de identitate, distorsionarea realității prin furnizarea de informații false și înșelăciune.

AAC a sesizat că solicitantul, în speță Hi Sky SRL și-a atribuit un cod de identificare IATA, care aparține unei alte companiei aeriene, și anume United Airways Bangladesh.

Au furnizat informații false cu privire la aeronava de operare, declarând că vor opera cu două aeronave Airbus 320, în condițiile în care Hi Sky nu deține nici o aeronavă înregistrată, iar în lipsa unui Certificat de operator aerian eliberat de AAC RM, Hi Sky nu poate fi declarat ca fiind operator.

De asemenea, s-au observat informații contradictorii chiar și cu privire la parteneriatul cu compania aeriană Cobrex Trans din România, aceasta având în gestiune un alt tip de aeronavă, și anume un Boeing 733.

O altă constatare cu privire la compania aeriană românească este că în prezent Cobrex Trans nu deține Autorizație de operare pe teritoriul Republicii Moldova, eliberată în conformitate cu art. 3 din ASAC (Acordul privind spatiul aerian comun dintre RM si UE).

De asemenea, privind punerea în vânzare a biletelor, există posibilitatea ca această acțiune să aducă prejudicii consumatorilor, dacă acest lucru nu s-a întâmplat deja, fapt pentru care Serviciul Protecția consumatorului din cadrul AAC a inițiat o investigație detaliată pentru a putea identifica nivelul de prejudicii creat.

Luând act de toate aceste informații, este de datoria AAC RM să înștiințăm AAC Ro referitor la neconformitățile identificate, având în vedere că în speța dată este implicat și un operator aerian certificat în România.

Pentru o situație clară a celor două entități, Hi Sky și Cobrex Trans, am solicitat AAC din România pentru stabilirea veridicității informațiilor lansate public.

Este un caz regretabil, un precedent în istoria AAC RM, fapt pentru care în cel mai scurt timp AAC va lansa o invitație la consultări cu organele abilitate cu responsabilități specifice legislative și de reglementare, în vederea luării de măsuri pentru descurajarea unor astfel de practici îndoielnice.

Momentan, ne rezervăm dreptul de a păstra confidențialitatea anumitor informații pentru a nu prejudicia procesul de investigare a cazului dat, dar AAC RM vă va informa ulterior despre evoluția soluționării cazului.

21.02.2020 16:20