Chișinău, 29 ianuarie 2020 – Autoritatea Aeronautică Civilă a emis o Circulară tuturor agenților aeronautici

În baza recomandărilor Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI), Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, Autoritatea Aeronautică Civilă a emis o Circulară pentru toți agenții aeronautici, în scopul prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii acute de geneză virală (Coronavirus 2019-nCoV) și asigurării siguranței zborurilor pentru pasageri, personalului aeronautic navigant/nenavigant și personalul care activează pe Aeroportul Internațional Chișinău.

Circulara este elaborată în baza Planului de acțiuni de pregătire și răspuns în caz de urgențe în domeniul sănătății publice, cauzate de agenți biologici, chimici și radiologici pe AIC, aprobat de către Agenția Națională de Sănătate Publică în anul 2016, recomandărilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova și Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA) și definește următoarele acțiuni:

1. Companiile aeriene:

a) Vor organiza instruirea personalului cu privire la simptomele infecției Coronavirus de tip nou (2019-nCoV) pentru depistarea precoce a posibililor bolnavi și măsurile de profilaxie a personalului aeronautic Navigant/nenavigant;

b) Vor asigura cu echipament de protecţie individuală (măşti de unică folosinţă) pasagerii şi personalul aeronautic navigant; mănuşi de unică folosinţă pentru personalul aeronautic navigant/nenavigant.

c) Vor evalua și suplini trusele profilactice universale (Universal precaution kit) Anexa nr.3 la prezenta Circulară.

2. Serviciul Medical al Aeroportului Internațional Chișinău și Deparatamentul management al urgențelor de sănătate din cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică din Aeroportul Internațional Chișinău:

a) Vor asigura personalul cu echipament de protecţie individuală (măşti şi mănuşi de unică folosinţă) la necesitate:

• echipament individual de protecţie de singură folosință (PPE);

• măşti medicale/chirurgicale sau preferabil respiratoare de tip N95 sau cu un grad superior de protecţie;

• mănuşi de protecţie impermeabile;

• trusă pentru primul ajutor – 1 unitate;

b) Apă potabilă îmbuteliată 2 litri/persoană/zi la necesitate;

c) Substanţe dezinfectante înregistrate cu acţiune virulicidă.

d) Vor organiza instruirea personalului referitor la măsurile de profilaxie a infectării cu Coronavirus de tip nou (2019-nCoV)

* Procurarea echipamentului individual de protecţie va fi asigurat de către fiecare instituţie în parte pentru personalul din gestiune.

3. Întreprinderile de deservire la sol (handling)

Vor asigura intensificarea măsurilor de triere a tuturor suprafeţelor (aeronavă, transportul terestru pentru transportarea pasagerilor, echipajului navigant către/dinspre aeronavă, complexul aerogării) înainte şi după aterizare.

De asemenea, au fost stabilite și aduse la cunoștință Instrucțiunile generale pentru personalul aeronautic navigant/nenavigant, pentru întreprinderile de deservire la sol: handling pe aeronavă, handling în aerogară și instrucţiunile generale pentru serviciile de întreţinere tehnică a aeronavelor.

Circulara poate fi accesată aici:http://www.caa.md/files/2020_01/1380.pdf

29.01.2020 13:44