Chișinău, 1 octombrie 2019 - Delegația Republicii Moldova participă la cea de-a 40-a sesiune a Adunării Generale a ICAO, care se desfășoară la Montreal, Canada

Comunitatea internațională marchează în acest an cea de-a 75 aniversare de la fondarea Organizației Internaționale a Aviației Civile (ICAO), organul specializat al Națiunilor Unite in domeniul aviației civile, urmare semnării Convenției privind aviația civilă internațională, adoptată la Chicago la 7 decembrie 1944.

Delegația Republicii Moldova participă la cea de-a 40-a sesiune a Adunării Generale a ICAO, care se desfășoară la Montreal, Canada, în perioada 24 septembrie - 4 octombrie. Reprezentanții statelor-membre ale Organizației Internaționale a Aviației Civile au pe agenda discuțiilor elaborarea politicilor pentru aviația civilă mondială, îmbunătățirea eficienței și eficacității ICAO, planificarea pe termen lung a activității în domenii prioritare precum siguranța zborurilor, traficul aerian global, securitatea aviației, protecția mediului, cooperarea și asistența tehnică etc.

Republica Moldova a contribuit la discuțiile din cadrul Adunării Generale prin participarea activa la elaborarea unui șir de documente tehnice prezentate din partea statelor-membre ale Conferinței Europene pentru Aviația Civilă (ECAC), precum și a documentului care vizează fortificarea standardelor de siguranță a zborurilor și se referă la modul de instalare și utilizare a compartimentului de depozitare a bagajelor de mână la bordul aeronavei.

De asemenea, pe agenda Adunării, care se întrunește o dată la trei ani, se regăsește alegerea membrilor unui nou Consiliu ICAO, ce vor reprezenta organul de conducere permanent al ICAO pentru perioada 2020 - 2022.

01.10.2019 07:53