Chișinău, 11 aprilie 2019 – Fortificarea nivelului de siguranță a zborurilor în domeniul Aviației Civile a Republicii Moldova

În perioada noiembrie 2018 - martie 2019, Autoritatea Aeronauică Civilă a Republicii Moldova (AAC) a desfășurat un proces amplu și profund de evaluare a operatorilor aerieni ai Republicii Moldova, la capitolul corespunderii acestora standardelor internaționale de siguranță, precum și a conformării angajamentelor asumate de Republica Moldova față de Uniunea Europeană, în acest sens.

În aceeași perioadă, au fost efectuate evaluări a sistemului și capacităților de supraveghere a AAC, inclusiv cu expertiza Agenției Europene de Siguranță a Aviației.

Companiile aeriane moldovenești Air Moldova și Fly One, care exercită activități de transport de pasageri în/din Republica Moldova, sunt conforme normelor și standardelor internaționale din domeniu și asigură un nivel înalt de siguranță.

Totodată, pentru unii operatori aerieni care exercită activități de zbor în afara Republicii Moldova (orientul Mijlociu, Asia și Pacific) au fost dispuse măsuri restrictive prin interzicere operării unei aeronave (Oscar Jet) și suspendarea Certificatului de operator aerian (AOC) pentru Terra Avia și Fly Pro.

La 10 aprilie 2019, pentru operatorii care nu dețin Certificat de operator din țară terță (TCO) emis de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, Autoritatea Aeronauică Civilă a Republicii Moldova a emis Directiva nr. 02 - 10/04/2019 prin care a întrodus limitarea geografică (interzicerea operării zborurilor în spațiul aerian a Uniunii Europene) pentru companiile aeriene CA Î.M „Tandem Aero” SRL, Î.M “Valan ICC” SRL, CA "Aim Air" SRL, CA "Oscar Jet" SRL, CA "Air Stork" SRL, Î M „MEGAviation” SRL, CA "Pecotox-Air" SRL, CA "Terra Avia" SRL, CA "Fly Pro" SRL, ÎS "Moldaeroservice”, ÎM "Diplomat Air" SRL,

Aplicarea acestor măsuri nu va afecta transportul de pasageri din/spre Republica Moldova, ci doar va asigura un nivel mai înalt de siguranță.

Autoritatea Aeronautică Civilă va continua să întreprindă toate măsurile care se impun pentru asigurarea unui nivel maxim de siguranță a zborurilor, inclusiv prin modernizarea cadrului normativ și sporirea capacităților instituționale a AAC dar și va acorda suportul necesar operatorilor aerieni pentru conformarea acestora noilor norme cât și cu Regulamentul (UE) nr. 965/2012 din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene.

11.04.2019 10:16