Republica Moldova și-a îmbunătățit ratingul internațional SAFA de siguranță a zborurilor

Coeficientul de siguranță a zborurilor, acordat Republicii Moldova în cadrul Programul de Evaluare a Siguranţei Aeronavelor Străine (SAFA) s-a îmbunătățit esențial în anul 2018.

Potrivit datelor oficiale ale Agenției Europene de Siguranță a Zborurilor (EASA), organizația care stochează și gestionează Baza de date SAFA, rata de țară a Republicii Moldova, în luna septembrie 2018, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani - de 1,12 puncte. Astfel, dacă în septembrie 2016 ratingul SAFA pentru Moldova constituia 1,94 puncte, în septembrie 2017 – 1,23 puncte. Aceasta în condițiile în care cu cât punctajul este mai apropiat de 0, cu atât este mai ridicat nivelul de siguranță a zborurilor, iar țările care depășesc 2 puncte riscă introducerea anumitor limitări la zboruri pe aeroporturile din spațiul UE.

Trendul pozitiv al ratingului SAFA pentru Moldova a fost menționat și de către directorul executiv al EASA, Patrick Ky, în cadrul Reuniunii Directorilor Generali ai Autorităților Aeronautice Civile, parte ai Conferințe Europene a Aviației Civile, care a avut loc la 1 septembrie 2018. La data respectivă ratingul general pe țară constituia 1,18 puncte.

Este de menționat că ratingul SAFA pe țară este format din media evaluării în parte a fiecărei companii naționale ce operează zboruri pe aeroporturile unde se aplică programul respectiv. Inspecţiile SAFA au ca scop verificarea conformării cu standardele de siguranţă emise de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI). Baza de date SAFA deţine de asemenea informaţii suplimentare, cum ar fi lista acţiunilor întreprinse ca urmare a inspecţiilor.

De la începutul anului curent, pe aeroporturile străine au fost efectuate 84 de inspecții inopinate SAFA la 19 aeronave înregistrate în Republica Moldova.

Totodată, ratingul direct al unui stat din punct de vedere a conformării cu standardele și reglementările internaționale în domeniul siguranței zborurilor este atribuit în urma auditului internațional ICAO și a eliminării neconformităților stabilite prin audit. Astfel, în 2014 când a fost efectuat ultimul audit ICAO pentru Republica Moldova, coeficientul atribuit era de implementare efectivă a tuturor standardelor la nivel de 73% din 100.

La situația din 19 septembrie 2018, în urma eliminării neconformităților ratingul statului Republicii Moldova este de peste 80%. Reieșind din considerentul că programul de audit al statelor este stabilit anual de către ICAO în dependență de prioritatea realizării acestuia și care este direct dependentă de ratingul curent al statului, iar un coeficient mai slab propulsează statul în lista de prioritate a ICAO, neincluderea țării noastre în programul de audit pe parcursul ultimilor 4 ani reprezintă o confirmare în plus a încrederi în sistemul de supraveghere în domeniul aviației civile, asigurat de Republica Moldova.

22.09.2018 11:56