Experiența și tendințele la nivel mondial privind tranziția utilizării dronelor, discutate la Săptămâna aviației fără pilot

Reprezentanții Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova au participat, în perioada 10-14 septembrie a.c. la lucrările simpozionului internațional ”Unmanned Aviation Week” sau ”Săptămîna aviației fără pilot”, eveniment organizat de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) în orașul Chengdu din Republica Populară Chineză.

”Săptămîna aviației fără pilot” reprezintă unul din cele mai importante evenimente la nivel mondial din acest an la subiectul sistemelor și aparatelor de zbor fără pilot. Asemenea evenimente sunt organizate de OACI în scopul intensificării și transparentizării dialogului dintre organismele internaționale în domeniul aviației civile și state, sectorul public și cel privat. La eveniment au fost prezenți și reprezentanți ai industriei aerospațiale, producătoare de aeronave, sisteme de zbor fără pilot, echipament pentru navigația aeriană, software, dar și ai altor tehnologii conexe acestui inovativ domeniu cum sunt sistemele de zbor fără pilot.

Simpozionul respectiv a fost organizat cu genericul ”De la segregare spre integrare”, ceea ce presupune faptul că tendința la nivel internațional este de asigura tranziția utilizării aparatelor de zbor fără pilot spre o etapă nouă – de integrare a acestora în traficul aerian general.

În cadrul reuniunii a fost scos în evidență faptul că deși industria producătoare a dronelor este pregătită din punct de vedere tehnic să implementeze aceste aparatele de zbor în majoritatea sectoarelor economiei specifice până nu demult doar aviației tradiționale, rămâne deschisă problema asigurării unui nivel acceptabil al siguranței zborurilor și securității aeronautice, inclusiv prin prisma asigurării interoperabilității între conceptul nou de ”UTM - Unmanned aircraft system traffic management” și sistemul de management al traficului aerian (ATM) ce funcționează în domeniul aviației civile.

În acest sens, preocuparea primordială atât a organismelor internaționale cu atribuții regulatorii, cât și a statelor la nivel național este regândirea unei noi paradigme de reglementare a domeniului aparatelor de zbor fără pilot, pentru a putea face posibilă utilizarea în comun cu aviația civilă tradițională a aceluiași spațiu aerian, și în acest fel de a asigura posibilitatea beneficierii din plin de pe seama utilizării acestor sisteme.

În partea ce ține de utilizarea aparatelor de zbor fără pilot de mici dimensiuni, au fost expuse mai multe puncte de vedere, de la abordări extrem de dure, până la propuneri bazate pe proporționalitatea riscurilor în dependență de caracterul operațiunilor, iar utilizarea conștientă a acestora fiind posibil de asigurat doar prin dezvoltarea culturii operării dronelor în rândul utilizatorilor acestora.

Amintim că Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova a elaborat Procedurile și Instrucțiunile Aeronautice Civile PIAC-RPAS – Regulament privind operarea aparatelor de zbor fără pilot, care urmează în timpul apropiat să fie publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, astfel devenind opozabile tuturor personalelor ce intenționează să utilizeze aparate de zbor fără pilot.

Motivele care au stat la baza elaborării documentului respectiv constau exclusiv în executarea angajamentelor Republicii Moldova de a asigura un nivel acceptabil al siguranței zborurilor și securității aeronautice, garantarea inviolabilității drepturilor fundamentale ale omului și asigurarea prevenției producerii eventualelor incidente sau accidente cu implicarea aparatelor de zbor fără pilot.

20.09.2018 17:52