Progresul în cadrul Proiectului Parteneriatului Estic Suport şi asistenă EASA în domeniul aviaţiei civile, evaluat în şedința grupului de lucru al Proiectului de la Astana

La 27 iunie 2018, în Astana, Kazahstan a avut loc cea de-a treia şedinţă a grupului de lucru a Proiectului EASA "Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile, oferit ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală".

La şedinţă au participat reprezentanţii statelor beneficiare, dl Stenbaek Madsen Şeful Secţiei Cooperare al Delegaţiei UE, dl Poulimenakos reprezentantul ICAO pe domeniul cooperării tehnice şi dl Marzano expert ROM al Particip GmbH. În cadrul şedinţei a fost prezentat raportul de activitate pentru perioada 2017/2018, precum şi activităţile care urmează a fi organizate în perioada 2018/2019. La momentul actual, au fost realizate 38% din numărul total de activităţi planificate, 2,5 % fiind în curs de derulare, iar 59,5 % urmează a fi realizate în perioada următoare.

Proiectul este realizat printr-o gamă largă de activități, printre care: - Instruire, sprijin peer-to-peer și la fața locului, precum și sensibilizarea pe domeniile Proiectului; - Inițiative dedicate privind managementul siguranței și administrației aviației civile; - Abordarea eficientă a constatărilor privind siguranța raportate de auditurile ICAO sau EASA; - Sprijin pentru implementarea acordurilor aviatice cuprinzătoare existente, care să deschidă calea spre un spațiu aerian comun; - Sprijin pentru armonizarea reglementărilor și a practicilor de lucru cu standardele internaționale de siguranță și securitate.

Pe segmentul securitate a fost prezentată noua abordare care va acoperi o gamă largă de aspecte de securitate, fapt ce va oferi statelor din Proiect posibilitatea de a beneficia de instruire şi activităţi de mentoring pe domenii ca echipamente de securitate, instruire şi certificare a personalului de securitate, programe naţionale de securitate etc.

De asemenea, în cadrul celei de-a treia şedinţă a grupului de lucru Directorului Proiectului dl Gaupman a salutat şi a încurajat continuarea atitudinii şi sprijinului oferit de AAC Moldova vis-a-vis activităţile derulate în cadrul Proiectului.

02.07.2018 08:29