Chișinău, 30 octombrie 2017 - Parcursul Republicii Moldova în transpunerea legislației europene în domeniul securităţii aeronautice a fost evaluată de experții EASA

Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova a găzduit, în octombrie a.c. vizita de evaluare a Agenţiei Europene de Siguranţă a Aviaţiei (EASA) în cadrul proiectului Uniunii Europene ”Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”. În particular, a fost evaluată starea actuală în domeniile țintă atât din punct de vedere a legislației, transpunerea cerințelor europene în legislația națională, cât și a implementării acesteia.
Un raport de evaluare în baza vizitei va fi elaborat şi prezentat spre coordonare Autorităţii Aeronautice din Marea Britanie, în calitate de coordonatori de proiect, după care va remis spre aprobare către EASA. Ulterior, raportul va fi transmis în adresa AAC al Republicii Moldova pentru implementarea recomandărilor în domeniile care necesită suport sau schimbări.
Proiectul Uniunii Europene ”Suport şi asistenţă în domeniul aviaţiei civile ţărilor din Parteneriatul Estic şi Asia Centrală”, implementat sub egida Agenţiei Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA), a fost lansat la 13 iulie 2016, are un buget de 5 milioane de euro, cu o durată de patru ani și este orientat spre oferirea asistenţei în transpunerea şi implementarea cerinţelor internaţionale şi europene în domeniul aviaţiei civile. Banii vor fi distribuiți între cele 8 state beneficiare, în funcție de gradul de avansare în domeniul aviației civile a fiecărui stat.

30.10.2017 07:50