Sarcini de baza

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) asigură supravegherea continuă de siguranţă a tuturor aspectelor de navigabilitate în Republica Moldova, care include supravegherea Operatorilor Aerieni, Întreprinderilor de Întreţinere aprobate şi supravegherea oricăror persoane sau organizaţii care sunt implicate în modificarea/reparaţia/întreţinerea produselor aeronautice. Supravegherea continuă a menţinerii navigabilităţii eficace va contribui la menţinerea standardelor înalte şi îndeplinirea de către Republica Moldova a obligaţiunilor în calitate de semnatar al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională. Personalul autorităţii este responsabil pentru îndeplinirea tuturor sarcinilor de supraveghere continuă atribuită de Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională şi Anexele sale, cu excepţia acelor elemente care se referă la stabilirea necesităţii unui serviciu şi determinarea viabilităţii financiare a unui operator sau operator potenţial.

AAC este nemijlocit responsabilă de următoarele sarcini:

  • Evidenţa Registrului aerian al Republicii Moldova;
  • Înmatricularea aeronavelor civile (RAC-47);
  • Certificarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor/componentelor aeronavelor (RAC-AW, RAC-CAW, RAC-IAW, RAC-AID);
  • Certificarea aeronavei particulare privind stabilirea navigabilităţii acesteia şi menţinerea navigabilităţii (RAC-AW, RAC-CAW, RAC-IAW, RAC-AID);
  • Certificarea aeronavei particulare privind stabilirea corespunderii standardelor de zgomot pe localitate;
  • Eliberarea certificatelor de operarea pe rute RNAV (RAC-RNAV);
  • Autorizarea personalului aeronautic din aviaţia civilă (specialişti de întreţinere tehnică a aeronavelor) (JAR-66, RAC-AML).

Contacte:

Referitor la toate chestiunile legate de navigabilitatea aeronavelor înmatriculate în Registrul Aerian al Republicii Moldova Vă puteţi adresa: aw@caa.gov.md