Plan de inspecţii şi verificări

Plan de desfăşurare a inspecţiilor departamentului de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare al AAC al RM pentru 2013.

Note:

1) data desfăşurării inspecţiei se stabileşte de comun acord între inspector şi inspectat, de regulă cu 5-7 zile înainte de data inspecţiei;


2) inspecţia fiecărui element inspectat se va desfăşura conform cerinţelor din cheklist-urile corespunzătoare.