Documente eliberate

Direcţia Navigabilitate eliberează următoarele documente:

 1. Certificate de navigabilitate

  Certificatul de navigabilitate emis de catre AAC este un document care confirma ca o aeronava concreta corespunde normelor de navigabilitate aplicabile in Republica Moldova şi operarea acesteia este permisa de către AAC.

 2. Autorizaţii pentru zboruri speciale

AAC poate acorda Autorizaţia pentru executarea unui zbor special cu condiţia că aeronava este în stare se execute zborul în condiţii de siguranţă. Autorizaţia pentru executarea unui zbor special se acordă în următoarele scopuri:
(a) deplasarea aeronavei la baza unde se efectuează repataţia, modificarea sau întreţinerea tehnică sau la locul de conservare
(b) evacuarea aeronavei din regiunea de pericol şi în cazul interveneţiei situaţiilor de forţă majora
(c) în alte situaţii determinate de către AAC (prevazute în Partea-21)

 1. Certificate de navigabilitate pentru export

  Acordarea certificatelor navigabilitate pentru export se efectuează în conformitate cu cerinţele RAC-AW (ro)

 2. Certificate Acustice
 3. Certificate RNAV

  Pentru autorizarea executătii zborurilor pe rute RNAV operatorul aerian se va adresa către DN AAC cu o cerere.

 4. Notificare (24-bit)

  Adresa aeronavei i se atribuie numai după înscrierea acesteia în Registrul Aerian al Republicii Moldova.

 5. AML

  Serviciul „Certificare Personal Tehnici şi autorizare Întreprinderi de şcolarizare” în cadru DN se ocupă cu autorizarea personalului aeronautic din aviaţia civilă (specialişti de întreţinere tehnică a aeronavelor).

  Referitor la toate chestiunile ce se referă la autorizarea specialiştilor de întreţinere tehnică a aeronavelor Vă puteţi adresa:
  Serviciul сertificare personal tehnic şi întreprinderilor de şcolarizare
  Şef Serviciu KUPRINA Irina
  Tel. (+373 22) 81-91-30
  e-mail: kuprina@caa.gov.md

 6. Certificat de înregistrare aeronavei

  Înmatricularea aeronavelor în Registrul Aerian al Republicii Moldova se efectuează în baza Reglementărilor Aeronautice Civile ale Republicii Moldova RAC-47 „Înmatricularea aeronavelor civile".