Formulare

Denumire Denumirea completă
Manualul de Proceduri – aprobările specifice “Operaţiuni de performanţe de navigaţie minime (MNPS).
Manual de Proceduri – Aprobarea Operationala a Operaţiunilor de navigaţie bazate pe performanţe (PBN).
RAC-11
Procedura generală de elaborare şi emitere a reglementărilor aeronautice civile
Procedura
Procedura privind acordarea exceptărilor/derogărilor de la reglementările şi directivele aeronautice civile
MEL
Formular de cerere pentru aprobare/acceptare MEL/amendament la MEL.
Formularul 200
Formularul 200 - RAPORTUL DE INLATURARE A NECORESPUNDERII
Form 4
Formular 4 - Nominalizare personal de conducere.
-
Acte normative aplicabile operatorilor aerieni care nu sunt certificați confrom Hotărârii Guvernului nr. 831/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la operaţiunile aeriene (valabile până la expirarea AOC-lui existent).
RAC-47
Imatricularea aeronavelor civile
RAC-ACAS
Sistemul de bord de prevenire a coliziunilor. Implementare si utilizare
RAC-AID
Manual pentru proceduri de navigabilitate
RAC-AML
Certificarea personalului aeronautic al aviatiei civile (specialisti intretinere tehnica a aeronavelor)
RAC-ANSPC
Certificarea furnizorului de servicii de navigatie aeriana
RAC-APL
Autorizarea personalului aeronautic al aviatiei civile (piloti, navigatori aerieni, ingineri naviganti, insotitori de bord, operatori de bord, control
RAC-APL3
Autorizarea personalului aeronautic (cerinte medicale)
RAC-ATE
Inregistrarea emitatoarelor radio, perfectarea si acordarea Autoprizatiei de instalare si exploatare a acestora
RAC-AW
Navigabilitatea aeronavelor
RAC-AZ
Autorizarea zborurilor
RAC-CAO
Certificarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom)
RAC-HOC
Certificarea intreprinderilor de deservire la sol si a intreprinderilor ce presteaza servicii n zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturil