Refuz de îmbărcare

Vi se refuză îmbarcarea împotriva propriei voinţe?

În cazul în care un operator de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, mai întâi trebuie să facă apel la voluntari dispuşi să renunţe la rezervările lor, în schimbul unei indemnizaţii convenite de comun acord.

Dacă numărul voluntarilor dispuşi să renunţe la rezervările lor în favoarea altor pasageri nu este suficient, atunci operatorul de transport aerian poate să refuze îmbarcarea pasagerilor împotriva voinţei acestora.

Pasagerii cărora li se refuză îmbarcarea împotriva voinţei lor, au dreptul la compensaţii, asistenţă şi deservire, din partea operatorului aerian.

Ce înseamnă asistenţă?

Pasagerilor li se oferă posibilitatea de a alege între:

  1. rambursarea, în termen de şapte zile, a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie, pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate, precum şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;
  2. redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil sau
  3. redirecţionarea, în condiţii de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.

Ce este dreptul la deservire?

Pasagerii au dreptul de a li se oferi gratuit următoarele:

  1. mese şi băuturi răcoritoare, direct proporţionale cu timpul de aşteptare;
  2. cazare hotelieră, în cazul în care este necesară o şedere de una sau mai multe nopţi, sau în cazul în care este necesară o şedere suplimentară faţă de cea prevăzută de pasager;
  3. transportul dintre aeroport şi locul cazării (hotel sau altele).

În plus, pasagerii au dreptul la două apeluri telefonice gratuite şi de a trimite gratuit mesaje prin telex, fax sau e-mail.

La aplicarea prevederilor menţionate mai sus, operatorul aerian acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu mobilitate redusă şi însoţitorilor acestora sau a câinilor utilitari însoţitori certificaţi, precum şi nevoilor copiilor fără însoţitor.

Surclasarea şi declasarea

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă de călătorie superioară preţului de achiziţie al biletului, operatorul nu poate pretinde o plată suplimentară.

În cazul în care un operator de transport aerian cazează pasagerul la o clasă inferioară preţului de achiziţie al biletului, atunci acesta, în termen de şapte zile rambursează

a) 30 % din preţul biletului pentru toate zborurile de 1500 kilometri sau mai puţin; sau
b) 50 % din preţul biletului pentru toate zborurile variind între 1500 şi 3500 kilometri; sau
c) 75 % din preţul biletului pentru toate zborurile care nu se încadrează în cazurile menţionate la literele a) sau b).

Obligaţia de a informa pasagerii despre drepturile lor

1. Operatorul de transport aerian se asigură că în zona de înregistrare a pasagerilor este afişat un anunţ lizibil, constând din următorul text imprimat cu caractere clare şi vizibile: „În cazul unui refuz la îmbarcare sau în cazul în care zborul dumneavoastră este anulat sau are o întârziere de cel puţin două ore, solicitaţi la ghişeul de înregistrare sau la poarta de îmbarcare textul în care sunt precizate drepturile dumneavoastră, în special cu privire la compensaţie şi asistenţă”.

2. Operatorul de transport aerian care refuză îmbarcarea sau anulează un zbor prezintă fiecărui pasager în cauză o comunicare scrisă în care sunt precizate normele de compensare şi asistenţă în conformitate cu dispoziţiile regulamentului. De asemenea, el prezintă fiecărui pasager afectat de o întârziere de cel puţin două ore o comunicare scrisă echivalentă. Pasagerului i se mai prezintă, sub formă scrisă, coordonatele instituţiei naţionale desemnate pentru rezolvarea încălcărilor.

3. În ceea ce priveşte persoanele nevăzătoare şi persoanele cu vedere redusă, dispoziţiile articolului menţionat mai sus se aplică utilizându-se mijloacele alternative corespunzătoare.

Autoritatea publică centrală abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor în transportul aerian este Autoritatea Aeronautică Civilă

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >