Rapoarte de activitate

Raportul Anual al activităţii AAC şi evoluţia indicatorilor economici aferenţi aviaţiei civile a Republicii Moldova.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >