PROTECȚIA CONSUMATORULUI. Cererea prealabilă

26.10.21
PROTECȚIA CONSUMATORULUI. Cererea prealabilă

    În cazul în care consumatorul a depistat deficienţe la serviciul prestat (de exemplu: în cazul nerestituirii contravalorii biletelor în rezultatul anulării zborului, neprestării serviciului; refuzul nejustificat la îmbarcarea pasagerilor; consumatorul nu a recepționat biletele achitate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță; oricare alte situații, care rezultă din contractul de transport), este important să cunoască că: remedierea gratuită a deficienţelor apărute la serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii serviciului necorespunzător, în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, deficienţe care nu sunt imputabile consumatorului, se face necondiţionat de către prestator, într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de consumator sau în termenul stabilit prin contract.

       La depistarea deficienţelor la serviciile procurate, consumatorul, pentru a beneficia de drepturile sale, trebuie să acţioneze corect şi anume:

        Iniţial, reclamaţiile referitor la serviciile necorespunzătoare se depun prestatorului. Odată cu depunerea reclamaţiei consumatorul prezintă copia bonului de casă sau alt document care confirmă procurarea serviciului.
         Cu titlu de informare, comunicăm că petiţia poate fi înaintată către agentul economic în unul din următoarele moduri:
           - înregistrarea  plângerii  în  Registrul  de  reclamaţii, care conform pct. 3 al  Hotărârii Guvernului nr. 1141 din  04.10.2006 „Pentru  aprobarea  Regulamentului cu  privire  la  modul  de  gestionare a Registrului de reclamaţii” trebuie să fie afişat la loc vizibil şi accesibil pentru consumatori;
           - înmânarea petiţiei nemijlocit reprezentantului agentului economic cu aplicarea semnăturii descifrabile şi datei recepţiei pe copia adresării dumneavoastră;
           - expedierea  reclamaţiei prin  poştă  la  adresa  juridică (sediul)  a  agentului  economic, cu aviz de recepţie, eliberat de Oficiul Poştal. Conform art. 183, alin. 4 al Codului Civil al RM, „Toate documentele şi scrisorile intrate la sediu se consideră recepţionate de către persoana juridică”.

        În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatul examinării reclamaţiei de către prestator sau i s-a refuzat satisfacerea ei, sau nu a primit nici un răspuns în scris în decurs de 14 zile calendaristice, el este în drept să se adreseze organelor abilitate conform legislaţiei cu funcţii de protecţie a consumatorilor  sau conform procedurii civile în instanţa de judecată.

Nu ezitaţi să înscrieţi reclamaţia dumneavoastră în Registrul de reclamaţii, care trebuie să fie prezent la un loc vizibil în fiecare unitate de comerţ.

Nu ezitaţi, apelaţi la linia fierbinte de consultare la numărul de telefon: 022 823 583

MODEL DE ADRESARE PREALABILĂ CĂTRE AGENTUL ECONOMIC
Modelul poate fi descărcat aici acceseză link