Promovarea culturii de Securitate aeronautică

09.08.21
Promovarea culturii de Securitate aeronautică
Anul 2020 a fost desemnat Anul Culturii Securității, însă pandemia COVID-19 a introdus corectivele sale și  evenimentul a fost relansat în 2021, când se împlinesc 20 de ani de la cel mai grav atac terorist din istoria aviației civile cu consecințe devastatoare.

Conceptul de cultură de securitate este un set de norme, valori, atitudini și presupuneri care sunt inerente funcționării zilnice a unei organizații și sunt reflectate de acțiunile și comportamentele tuturor entităților și personalului din cadrul organizației, care determină înțelegerea și asimilarea de către cetățeni a conceptului de securitate și a elementelor derivate ale acestuia.

Planul global de securitate a aviației (GASeP) oferă îndrumări pentru stabilirea priorităților la nivel internațional, regional și de stat. Acesta creează un cadru în interiorul căruia Organizația Aviației Civile Internaționale, statele și părțile interesate pot colabora pentru a atinge obiectivele comune. În plus, GASeP sprijină inițiativa OACI „Nicio țară lăsată în urmă” pentru a aborda provocările comune și reiterează consolidarea eforturilor pentru securitatea aeronautică.
 
Una dintre cele cinci acțiuni prioritare ale GASeP este dezvoltarea culturii de securitate și a capacității umane, afirmând că „Promovarea unei culturi de securitate eficiente este esențială pentru a obține rezultate bune în materie de securitate. Existența unei forțe de muncă bine instruite, motivate și profesionale este o condiție esențială pentru securitatea aviației civile. "
 
În acest context, Autoritatea Aeronautică Civilă încurajează acțiunile industriei aviatice din Republica Moldova, în vederea promovării culturii de Securitate, care pot include:
-        Crearea și repartizarea fluturașilor informaționali, afișelor, pliantelor și materialelor publicitare, care să evidențieze importanța măsurilor specifice de securitate;
-        Promovarea atelierelor, care să permită întregului personal, să înțeleagă importanța și raționamentul culturii securității în organizație;
-        Furnizarea informației direct personalului prin informări periodice și documente care promovează o conștientizare susținută a securității;
-        Instruirea cu privire la cultura securității și activități de învățare continuă, atât pe bază inițială, cât și recurentă;
-        Utilizarea instrumentelor de învățare electronică și a mijloacelor media digitale, care întăresc mesajele culturii securității;
-        Valorificarea platformelor de comunicare internă, cum ar fi articole intranet, buletine informative, broșuri și videouri, care promovează o cultură pozitivă a securității; cât și
-        Stabilirea unui cadru de raportare benevolă care să ofere protecție raportorilor și surselor acestora.
Totodată, recomandam setul de instrumente OACI  și campania OACI - Campania Culturii Securității ‘Starter Pack’ , disponibile gratuit pe site-ul web ICAO Security Culture.

Securitatea este responsabilitatea tuturor!