Proiecte supuse procesului de avizare publică

05.04.24
Proiecte supuse procesului de avizare publică

            În conformitate cu prevederile Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional, Autoritatea Aeronautică Civilă informează despre plasarea pe pagina web oficială a instituției www.caa.md, la compartimentul Cadrul normativ/proiecte supuse procesului de avizare publică, că au fost plasate pentru consultări publice următoarul proiect:


           Proiectul ed.02 a Mijloacelor acceptabile de punere în conformitate și a Materialelor de îndrumare la Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene (AMC&GM la Regulamentul AIR OPS), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.612/2022, cu modificările ulterioare, operate prin HG nr.91/2024 nr.182/2024, care urmează să intre în vigoare la sfârșitul lunii mai, anul curent.                                       

           Totodată Vă informăm că pe http://https://particip.gov.md/ro/document/stages/anunt-privind-prezentarea-spre-avizare-a-proiectuluihotararii-de-guvern-pentru-aprobarea-regulamentului-privind-monitorizare-raportare-si-verificare-aemisiilor-de-gaze-cu-efect-de-sera-de-la-instalatiile-stationare-si-activitatile-din-domeniulaviatiei/12291 a fost plasat  proiectul Regulamentului, elaborat de Ministerul Mediului, privind monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) emisiilor de gaze cu efect de seră de la instalațiile staționare și activitățile din domeniul aviației. Acest Regulament este menit să asigure implementarea parțială a Directivei UE nr. 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.

 Rugăm să examinați proiectele sus-menționate și să prezentați în termen de 10 zile lucrătoare opiniile și recomandările Dumneavoastră.