Proiecte supuse procesului de avizare publică
  • Proiecte care au fost supuse procesului de avizare publică
Denumire

Desemnarea furnizorului de provizii de bord recunoscut (GM-DFPBR)

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile Informații de securitate sensibile (PIAC-ISS)

RO

PIAC – AVSEC – AAC (Măsuri alternative de securitate). Plasat la consultări publice pe data de 26.04.2021.

RO

Desemnarea furnizorului de provizii de aeroport recunoscut (GM-DFPAR)

RO

PIAC - Furnizarea informațiilor din Baza de date națională (PIAC – FIDBN), plasat la consultări publice în data de 11 mai 2021.

RO

Proiect ed.01 PIAC-AD Partea 4 - Prelungirea termenului de valabilitate al certificatului de operator de aerodrom/aeroport. Plasat consultări publice 14.03.2022.

RO

Ediția nr.03 a cerințelor tehnice ”Transportul aerian al bunurilor periculoase (CT-TABP)”. Plasat la consultări publice pe data de 12.04.2021.

RU

Materiale de îndrumare privind utilizarea formatului global de raportare și codul de stare a pistei (GM-AER-CAO.GRF). Plasat la consultări publice pe data de 01.04.2021.

EN

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile – Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere (PIAC-AIR.MF). Plasat la consultări publice pe data de 29.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile Emiterea permisului de zbor (PIAC-AW-PZ). Plasat la consultări publice pe data de 26.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile - Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de management al menținerii navigabilității Partea M, Subpartea G (PIAC-AW-MG). Plasat la consultări publice pe data de 18.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile - Proceduri și instrucțiuni administrative pentru certificarea navigabilității aeronavelor (PIAC-AW-CNV). Plasat la consultări publice pe data de 15.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile - Proceduri şi instrucțiuni administrative pentru acceptarea certificatelor de tip (PIAC-AW-ACT). Plasat la consultări publice pe data de 15.03.2021

RO

Condiții pentru personalul de certificare din întreprinderile de întreținere situate în afara Republicii Moldova

RO
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >