Proiecte supuse procesului de avizare publică
  • Proiecte care au fost supuse procesului de avizare publică
  • Proiecte supuse procesului de avizare publică
Denumire

PIAC - Furnizarea informațiilor din Baza de date națională (PIAC – FIDBN), plasat la consultări publice în data de 11 mai 2021.

RO

PIAC – AVSEC – AAC (Măsuri alternative de securitate). Plasat la consultări publice pe data de 26.04.2021.

RO

Ediția nr.03 a cerințelor tehnice ”Transportul aerian al bunurilor periculoase (CT-TABP)”. Plasat la consultări publice pe data de 12.04.2021.

RU

Materiale de îndrumare privind utilizarea formatului global de raportare și codul de stare a pistei (GM-AER-CAO.GRF). Plasat la consultări publice pe data de 01.04.2021.

EN

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile – Autorizarea întreprinderilor cu atribuții de întreținere (PIAC-AIR.MF). Plasat la consultări publice pe data de 29.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile Emiterea permisului de zbor (PIAC-AW-PZ). Plasat la consultări publice pe data de 26.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile - Autorizarea şi supravegherea întreprinderilor de management al menținerii navigabilității Partea M, Subpartea G (PIAC-AW-MG). Plasat la consultări publice pe data de 18.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile - Proceduri și instrucțiuni administrative pentru certificarea navigabilității aeronavelor (PIAC-AW-CNV). Plasat la consultări publice pe data de 15.03.2021.

RO

Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile - Proceduri şi instrucțiuni administrative pentru acceptarea certificatelor de tip (PIAC-AW-ACT). Plasat la consultări publice pe data de 15.03.2021

RO

Condiții pentru personalul de certificare din întreprinderile de întreținere situate în afara Republicii Moldova

RO
Denumire

Proiect PIAC-AW-MR - Aprobarea reparațiilor și modificărilor. Plasat la consultări publice 07.06.2021.

RO
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM