Proceduri și instrucțiuni aeronautice

Nr

CODUL şi denumirea originală a documentului

Descrierea

Adăugat

Ediţia

Ro

En

Ru

1

PIAC-AGA-CONSAVIZ

«Eliberarea avizelor pentru amplasarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor în zonele supuse servituților aeronautice»

Procedura de acordare a avizelor privind coordonarea construcţiei şi amplasarea obiectelor în zonele aerodromurilor civile ale Republicii Moldova

Noembrie

2019

Ediţia 01/ Noembrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

   

2

PIAC-AGA-AVCONS

«Eliberarea avizelor privind construcţia/reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale»

Eliberarea avizelor privind construcţia/reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale

Iunie 2020

Ed. 01

17.06.2020

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

 

3

PIAC-AD Partea 1

 

Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri. Pregătirea operatorului de aerodrom în vederea conversiei certificatului de operator de aerodrom/aeroport.

Iunie 2019

Ed. 01

21.06.2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

 

4

PIAC-AD Partea 2

Certificarea aerodromurilor civile conform Regulamentului privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri. Conversia certificatelor de operator de aerodrom/aeroport

Iunie 2019

Ed. 01

21.06.2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

 

5

PIAC-AP

Emiterea actelor permisive ale Autorității Aeronautice Civile

Iunie 2020

Ed. 01

01.06.2020

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

 

6

GM-AER-WILDLIFE

«Reducerea riscului de impact al aeronavelor cu păsările și animalele sălbatice»

«Reducerea riscului de impact al aeronavelor cu păsările și animalele sălbatice» Acest material instructiv furnizează informații de specialitate privind elaborarea si implementarea unui program specific de supraveghere si îndepărtare a păsărilor şi animalelor sălbatici, in scopul reducerii riscului de impact al aeronavelor cu ele pe teritoriul aeroporturilor si in vecinătatea acestora.

Mai

2020

Ediţia 01/

Мai 2020

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

   

7

MI.DAP.DATA.BIRDSTRIKE

«Sistemul de furnizare а datelor, colectare şi analiză rapoartelor privind coliziuni cu păsări»

Material instructiv cu privire la sistemul de colectare a datelor şi analiză rapoartelor privind coliziuni cu păsări şi furnizare acestor informaţii către OACI

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016

Revizia 01/

Februarie 2021

   

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

8

MI.DAP.RISK.MANAGEMENT

«Managementul riscurilor de siguranta»

Acest material instructiv definește un cadru pentru managementul riscului în cadrul operatorilor de aerodrom şi a întreprinderilor ce prestează servicii la sol

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

   

9

AMC-BP ADR

Structura planului de afaceri pentru operatorii de aerodrom/aeroport

August

2019

Ediţia 01/ August 2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

 

10

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 1

Numărul, amplasarea şi orientarea pistelor

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

11

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 2

Prelungiri degajate şi prelungiri de oprire

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

12

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 3

Calculul distantelor declarate

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

13

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 4

Pantele unei piste

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

14

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 5

Planeitatea suprafeţelor pistelor

Октябрь

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

15

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 6

Determinarea şi exprimarea caracteristicilor de frânare ale suprafeţelor pavate acoperite cu zăpadă sau gheaţă

Aplicabil până la 03 noiembrie 2021 [Ordinul nr. 42/GEN din 21.10.2020].

Raportul privind starea pistei pentru raportarea stării suprafeței pistei

Aplicabil începând cu 04 noiembrie 2021 [Ordinul nr. 42/GEN din 21.10.2020].

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

16

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 7

Determinarea caracteristicilor de frânare ale pistelor pavate ude

Aplicabil până la 03 noiembrie 2021 [Ordinul nr. 42/GEN din 21.10.2020].

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

17

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 8

Benzi

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

18

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 9

Suprafeţe de siguranţă la capăt de pistă

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

19

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 10

Amplasarea pragului pistei

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

20

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 11

Sisteme luminoase de apropiere

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

21

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 12

Prioritate la instalarea sistemelor de indicare vizuală a pantei de apropiere

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

22

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 13

Balizarea luminoasa a zonelor inutilizabile

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

23

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 14

Lumini de indicare a căii de degajare rapidă

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

24

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 15

Reglajul intensităţii luminilor de apropiere şi ale pistei

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

25

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 16

Suprafaţa cu semnale

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

26

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 17

Servicii de salvare şi stingerea incendiilor

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

27

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 18

Conducătorii de vehicule

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

28

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 19

Metode ACN-PCN de comunicare a rezistenţei pavajului

Notă. - aplicabil până la 27 noiembrie 2024’

[Ordinul nr. 42/GEN din 21.10.2020]

 

Октябрь

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

29

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 22

Sistem autonom de avertizare a incursiunilor pe pistă (ARIWS)

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

30

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 23

Material instructiv privind proiectarea căilor de rulare în scopul de a reduce la minimum potențialele incursiuni pe pistă

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

31

CT-AD, Îndrumări suplimentare, Suplimentul 24

Date cartografice de aerodrom

Octombrie

2019

Ediția 01/ Octombrie

2019

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif

32

SNOWPLAN in force (TILL 03-NOV-2021 – see AIP AD 1.2.2

Proceduri referitoare la monitorizarea și raportarea informațiilor privind starea suprafeței de lucru și a facilităților conexe

Martie 2017 & aprilie 2019 (AMDT 001/2019) Martie 2017 & aprilie 2019 (AMDT 001/2019)

 

http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif  
33

NEW SNOWPLAN (FROM 04-NOV-2021) - RAW DATA signed

Procedures relating to monitoring and reporting of information on the condition of the movement area and related facilities

Noiembrie 2021 Noiembrie 2021   http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif  
34 GM-AER-CAO.GRF Materiale de îndrumare privind utilizarea formatului global de raportare și codul de stare a pistei Aprilie
2021
Ediția 01/ Aprilie
2021
  http://www.caa.md/modules/filemanager/files/pagerpictures/pdf.gif  
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM