Planul de activitate

În bunul mers al desfăşurării activităţii Autorităţii Aeronautice Civile RM, obiectivele care stau la baza realizării misiunii autorităţii caracterizează prerogativele acesteia, precum şi priorităţile orientate spre continua dezvoltare direct proporţională procesului de standardizare european.

Ramura aviaţiei civile se bucură de un loc distins la nivel naţional şi respectă datoria de a continua performanţele în vederea atingerii nivelului înalt de siguranţă şi conformării în raport cu reglementările şi standardele naţionale şi internaţionale în domeniul aviaţiei civile.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >