Petiții și adresări

Începând cu 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul administrativ al Republicii Moldova, nr.116/2018.
Prin petiție, în sensul Codului administrativ, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică.

Petiția poate fi depusă:
- electronic, fiind expediată prin poșta electronică la adresa secretariat@caa.gov.md, prin fax la numărul (+373 22) 52 91 18 sau prin intermediul caa.md;
- prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei" la adresa or. Chişinău, bd. Dacia, nr. 80/2, MD 2026
- la sediul Autorității Aeronautice Civile, în cutia poştală amplasată la intrarea centrală.

În cazul în care doriţi ca pe exemplarul Dvs. să fie aplicată parafa cu  data şi numărul de înregistrare, puteți să Vă apropiaţi la sediul AAC în biroul 215, de la ora 800 pînă la ora 1700.

Petiţia trebuie să conţină informaţii privind:
- numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
- domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
- denumirea autorității publice;
- obiectul petiției și motivarea acesteia;
- semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

În cazul petiției expediate în formă electronică, ea trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic și să fie semnată electronic, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Adresările ce nu vor corespunde cerinţelor stipulate în art. 75 alin. (1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116/2018 - nu vor fi examinate.
Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.
Pentru mai multe informații privind modul de depunere și examinare a petițiilor este recomandat să consultați:

Cerinţe faţă de petiţie

Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul.  Prin petiţie, se înţelege orice cerere, reclamaţie, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.
Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. 
Petiţia în formă electronică trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Formular pentru petiții și sesizări
Acest formular trebuie salvat în PDF și semnat folosind serviciu MSIGN
În acest formular includeți doar informații textuale. Serviciu MSIGN permite semnarea
fișierilor PDF nu mai mari de 5MB.
Alte materiale le puteți anexa la atașamente în arhive.
ATENȚIE petiția nesemnată electronic nu va fi examinată
Cîmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Tipul petiționarului
Petiționarul
domiciliat(ă) în
Adresa
Gen:
Preferințele de limbă:
CONȚINUTUL PETIȚIEI
3. Petiția și anexe
Petiția și Anexele, max. 10Mb per fișier în format pdf ATENȚIE petiția nesemnată nu va fi examinată
Am verificat datele introduse şi confirm corectitudinea lor, pe proprie răspundere
Îmi exprim în mod expres consimțământul ca AAC să prelucreze datele mele cu caracter personal.
În temeiul articolelor 6, 8, 9 din Legea nr. 133 din 08.07.2011, îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care mă vizează în scopul procesării petiției.
(datele completate de dvs. vor fi transmise și pe email-ul indicat)
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >