Persoane

Cereri

Piloți

A1 - Cerere conversie certificat național de pilot

A2 - Cerere validare licențe state OACI

A2a - Сerere acceptare calificare emisă de Stat membru ICAO

A3 - Cerere LAPL  PPL

A4 - Cerere obținere revalidare reînnoire calificare

A5 - Cerere IR&EIR

A6 - Сerere competenta lingvistica

A7 - Cerere CPL&ATPL în baza certificatului de pilot deținut și emis în conformitate cu Partea FCL la HG nr.204/2020.

A7a - Cerere CPL&ATPL în baza certificatului de pilot deținut și emis de către autoritatea aeronautică a unui stat-membru OACI.

A8 - Cerere MPL

A9 - Cerere Instructor

A10 - Cerere examinator Avion

A11 - Cerere examinator Elicopter

A28 - Cerere Conversie certificat deținători licențe state ICAO

A88 - Cerere obținere LAPL(S)SPL

A89 - Cerere  obținere LAPL(B)BPL

A92 - Cerere Examinatori planor balon

A98 - Cerere contestare examinare  

Membri echipaj de cabină

A22 - Cerere obținere/ înlocuire/ validare CC

A24 - Reperfectare atestat sau eliberare duplicat

A98 - Cerere contestare examinare  

Examinări

Examinare practică

Piloți de avion

A31 - Test de îndemânare PPL(A)

A35 - Test de îndemânare LAPL(A)

A37 - Test de îndemânare CPL(A)

A41 - Test de îndemânare/ verificare de competență (A) ATPL/ MPL

A43 - Test de îndemânare IR

A48 - Test de îndemânare/ Verificare de competență CR/ TR SE/ME SPA

A52 - Test TRI / SFI (A)

A54 - FI(A), FI(S), FI(B), CRI(SPA), IRI(A)

A56 - (A) / (H) test examinator

A96 - Test de îndemînare verificarea competenţei pentru  LAPL(S)  SPL

A97 - Test de îndemînare verificarea competenţei pentru  LAPL(B)  BPL

Piloti de elicopter

A33 - Test îndemânare PPL(H)

A39 - Test de îndemânare CPL(H)

A45 - Test de îndemânare IR(H)

A47 - Test de îndemânare& Verificare de competență ATPL(H)/ TR MP/ IR

A50 - Test de îndemânare/ Verificare de competență TR SPH SE/ME

A53 - Test (H) FI, TRI, SFI / IRI (H)

A56 - (A) / (H) test examinator

Examinare teoretică

Piloți

 

A12 - Cerere Examinare Teoretica LAPL/ PPL

A15 - Cerere Examinare Teoretica CPL, ATPL, MPL

A90 - Cerere Examinare Teoretica Planor

A91 - Cerere Examinare Teoretica Balon

Altele

Piloți

A13 - Evaluare cerere examinator avion

A14 - Evaluare cerere examinator elicopter

A16 - Formular planificare examinari practice

A18 - (A) / (H) Raport monitorizare examinator

A27 - Formular certificat competenta linvistica

A29 - Acord transmitere informație către CAA RM

A30 - Acord transmitere informație către autorități state ICAO

A76 - Propunere AltMoC

A77 - Lista de verificare pentru AltMoC

A93 - Evaluare Cerere Examinatori planor si balon

A23 - Reperfectare certificat sau eliberare duplicat

 
Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >