Obligaţiile persoanei supuse controlului

(1) Persoana supusă controlului este obligată:

  • a) să prezinte documentele şi informaţiile ce ţin direct de obiectul controlului, solicitate de inspector în vederea efectuării controlului;
  • c) să permită accesul inspectorilor în încăperile sale de serviciu pe parcursul programului de lucru;
  • d) să asigure, la inițierea controlului și pe durata desfășurării acestuia, prezența conducătorului său ori a reprezentantului.

(2) Persoana supusă controlului şi angajaţii acesteia, în limitele competenţei, au obligaţia de a coopera cu inspectorul şi de a contribui la exercitarea drepturilor acestuia specificate la art. 23.

(3) Persoana supusă controlului care, în virtutea prevederilor legii, este ţinută de o obligaţie de confidenţialitate poate refuza cooperarea doar în limita şi în măsura în care cererea inspectorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.

(4) Orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentaţia solicitată etc.), stabilit de inspector în procesul efectuării controlului, va fi consemnat în procesul-verbal de control, semnat de inspector şi de reprezentantul persoanei supuse controlului sau, în caz de refuz ori de imposibilitate a prezenţei acestuia, de cel puţin 2 martori.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >