Notificări personal navigant

În atenția deținătorilor de certificate de personal navigant, cât și pentru organizațiile de pregătire a personalului navigant aprobate:

  1. Autoritatea Aeronautică Civilă vă aduce la cunoștință faptul că „Regulamentul de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă” (în continuare Regulament) a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 204  din  25.03.2020 cu intrarea în vigoare din data de 10.07.2021.

Regulamentul transpune prevederile Regulamentului UUE nr.1178/2011, scopul fiind implementarea standardelor europene de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă.

În scopul implementării Regulamentului, AAC este în proces de elaborare a Mijloace acceptabile de punere în conformitate (AMC), materialelor de îndrumare (GM) și Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile - Certificarea personalului aeronautic navigant (PIAC-CPN), care prealabil vor fi supuse procedurii de avizare, în conformitate cu cadrul normativ aplicabil, pe pagina web oficială a AAC (http://www.caa.md/rom/consultations/).

  1. Autoritatea Aeronautică Civilă vă comunică intrarea în vigoare a Ordinului cu privire la aprobarea Procedurilor şi Instrucţiunilor Aeronautice Civile ”PIAC –Cerinţele şi procedurile provizorii privind conversia certificatelor naţionale de pilot şi recunoaşterea licenţelor de pilot eliberate de statele-membre ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale” nr. 06/GEN din 23.02.2021 publicat pe pagina web oficială a AAC la compartimentul Cadrul normativ/PIAC.

 

  1. Autoritatea Aeronautică Civilă vă informează că în scopul stabilirii modului de aplicare/ implementare a Regulamentului, pentru luna mai 2021 este planificată organizarea unei întrevederi cu reprezentanții agenților aeronautici responsabili de instruirea personalului navigant, care vor fi notificați în prealabil.

Pentru informaţii suplimentare contactați inspectorii Secției Autorizare personal aeronautic la adresa de e-mail: pel@caa.gov.md sau numerele de telefon: 022-823-631, 022-823-632.

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >