Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale - „Ziua funcţionarului public"

23.06.23
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale - „Ziua funcţionarului public"


Instituită de Guvernul Republicii Moldova în 2012, ţinând cont de decizia Adunării Generale a ONU, ziua de 23 iunie a fost declarată sărbătoarea profesională - „Ziua funcţionarului public", în scopul aprecierei importanței și rolului funcționarilor publici în societate.

Această zi nu a fost aleasă întâmplător, având în vedere că în 2002 Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat ziua de 23 iunie ca Ziua Naţiunilor Unite pentru Serviciul Public.

În administraţia publică a Republicii Moldova activează în prezent peste 45 de mii de persoane. Conștientizăm cu toții, că este nevoie de ridicarea prestigiului serviciului public de toate nivelurile, în general, şi al funcţionarului public, în particular. De funcţionarul public depinde gradul de încredere al cetăţenilor în instituţiile statului și modul în care este perceput statul de către cetăţeni.

Stimaţi colegi! Cu prilejul Zilei funcţionarului public, Vă adresăm cele mai calde urări de sănătate, bunăstare şi succese. Vă mulţumim pentru profesionalismul şi exigența de care daţi dovadă în activitatea Dumneavoastră zi de zi.

Să acţionăm și mai departe cu dedicație, obiectivitate, fidelitate și profesionalism, întru îndeplinirea misiunii noastre de a proteja interesele cetățenilor Republicii Moldova.

Totodată, cu deosebită considerație și apreciere pentru colegul nostru Vladimir Buinițki, șef al Direcției Aeroporturi din cadrul AAC, căruia i-a fost conferită Diploma de Onoare din partea Guvernului Republicii Moldova, pentru activitatea prodigioasă, ireproșabilă și de durată în cadrul autorităților publice centrale.

Conducerea Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova