Material metodic

Material metodic de securitate a zborului pentru utilizatorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare.

 1. Considerente generale de securitate a zborului.
  • Ca în orice activitate umană, cererea de servicii aviatice este esenţială iar securitate zborurilor vine abia pe locul doi întrucât reprezintă un element constitutiv al acestor servicii.
  • În mod natural, omul, ca maşină biologică cu posibilităţi limitate, este supus erorii.
  • Numărul de greşeli comise de om depinde de mulţi factori însă în primul rând depinde de contextul de desfăşurare a activităţii omului. Cu cât contextul este mai tensionat şi mai dinamic cu atât mai probabil este ca omul să greşească.
  • Întrucât natura omului nu poate fi schimbată, nu ne rămâne decât să schimbăm caracteristicile şi componentele contextului de exploatare.
  • De aceea, pe baza punctelor 1.2 – 1.4 din prezentul capitol, în aviaţie sursa erorii se situează în afara omului în context limitat, adică prin interacţiunea acestuia cu tehnica (aparatul de zbor şi echipamentul), cu alţi subiecţi (oameni), cu mediul (condiţiile de exploatare) şi cu procedurile (instruirea, utilizarea metodelor de securitate ş.a.). (cf. Doc. 9859 din „Manualul de securitate” acesta se numeşte sistem SHEL(L)).
  • Trebuie menţionat faptul cp aceeaşi greşeală duce la deznodăminte diferite în funcţie de contextul de exploatare.
  • Majoritatea greşelilor de exploatarea din aviaţie este uriaşă, deşi nu toate erorile duc la rezultate catastrofale. O statistică mondială arată că la 1.000.000 de erori de exploatare apare 1 în cadrul sistemului. De aceea este foarte important ca moment de prevenire a evenimentelor aviatice tocmai organizarea adunării de date de securitate pentru zbor, analiza acestora şi stabilirea gradului de risc.
   Notă: Statistica mondială arată şi faptul că în ultimii 10 ani în aviaţia „mare” la zborurile efectuate de aeronavele companiilor are loc 1 eveniment la 1.000.000 de ore de zbor (100.000 în CSI). (Indicii, deci, sunt „ultrasiguri şi arată un sistem sigur”). În aviaţia „mică” acest indicator ajunge la 10.000 de ore de zbor (Indicele arată un „sistem instabil”).
  • Trebuie diferenţiată noţiunea de „eroare” de cea de „încălcare”. Diferenţa între cele două constă în intenţionalitate. Greşeala este un fapt neintenţionat, iar încălcarea reprezintă un gest intenţionat.
  • Erorile de exploatare pot fi îndepărtate prin introducerea în sistemul „Omul e o maşină” a „Mijloacelor de apărare”! cu cât vor exista mai multe mijloace de apărare, cu atât mai puţin probabil va fi un incident aviatic.
  • În aviaţia „mică” şi cea „mare” au loc erori legate de îndepărtarea deliberată de normele de exploatare numită „normalizarea deviaţiei”. Aceste încălcări, de regulă, sunt cauzate fie de situaţie (timp insuficient, încărcături mari), fie de proceduri de rutină (normalizarea şi optimizarea în condiţii concrete a îndepărtării de la normele obişnuite), fie la cererea angajatorului.
  • Activitatea aviatică este imposibilă fără o cultură aviatică. Prin definiţie, aceasta reprezintă o conştiinţă programată colectivă care stabileşte modalitatea în care oamenii se comportă în situaţii sociale şi de muncă concrete şi creează un „context al evenimentelor”.
  • Cultura aviatică se bazează pe nivelul naţional, profesional şi organizaţional, pe caracteristicile corespunzătoare şi pe sistemul de valori. De aceea activitatea aviatică curentă a aerocluburilor, federaţiilor sportive, a grupurilor de utilizatori de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare influenţează sistemul de valori cultivat (prelucrat sau moştenit) de aceştia întrucât el reprezintă graniţa activităţii şi comportamentului acceptabile la locul de muncă (în cabina aparatului de zbor, pe aerodrom, în aer) stabilită prin norme şi limite.
 2. Obiective în securitate în sistemul aviatic
  • Reducerea numărului de evenimente aviatice (catastrofe, avarii);
  • Reducerea numărului de accidente aviatice grave (la sol sau în aer);
  • Reducerea numărului de incidente aviatice;
  • Îndeplinirea inspecţiilor de securitate de zbor planificate şi neplanificate.
  • Reducerea numărului de cedare a echipamentului aviatic;
  • Reducerea numărului de încălcări de reguli.
 3. Indici de securitate în sistemul aviatic.
  • Numărul de evenimente (catastrofe, avarii);
  • Numărul de accidente grave (la sol şi în aer);
  • Numărul de incidente aviatice;
  • Numărul de cedări a echipamentului aviatic;
  • Numărul de încălcări de reguli;
  • Prezenţa/absenţa bazei legislative aviatice;
  • Prezenţa/absenţa normelor de exploatare;
  • Nivelul de conformare la normele în vigoare.
 4. Factori care facilitează apariţia de erori şi încălcări în exploatare

 

Nr. crt.

Tipul de factor

Componenţa factorilor

1

Uman

Parametri fizici (auz, văz, miros, pipăit, înălţime corespunzătoare, lungimea mâinilor, picioarelor, a coloanei vertebrale conform cu parametri cabinei şi gradul de acomodare cu sistemele de direcţie din aparatele de zbor uşoare/ultrauşoare).
Parametri fiziologici (starea sănătăţii (puls, tensiune, temperatura corpului); influenţa consumului de tutun, alcool şi medicamente asupra stării de sănătate, nivelul de stres, oboseala).
Factori psihologici (capacitatea de munca, starea psihică privind zborul, disponibilitatea efectuării de manevre de aterizare automată, cunoştinţe, experienţă, ore de zbor, reacţii, atenţie adecvate ş.a.)
Pregătirea de zbor (motivaţia pentru efectuarea zborului, cunoaşterea sarcinii de zbor, cunoaşterea şi capacitatea de a lucra cu echipamentul aparatului de zbor conform sarcinilor de zbor, evaluarea stării tehnice a echipamentului de zbor (integritatea, nivelul de alimentare cu combustibil şi a altor lichide, a rezervorului de combustibil, a motorului, a elicei şi a celorlalte echipamente); evaluarea stării meteorologice şi a vitezei vântului la sol şi la altitudinea de zbor, presiunea QNH şi QNF, vizibilitatea, umiditatea, temperatura aerului, prezenţa/absenţa de fenomene meteorologice periculoase, prognoza vremii pentru următoarele 2-3 ore ş.a.) şi conformitatea acestora cu sarcina de zbor; evaluarea stării aerodromului/pistei/punctului de plecare; evaluarea atmosferei la sol şi în aer; pregătirea uniformei şi echipamentului personal; prezenţa documentelor necesare la bord; prezenţa/absenţa documentaţiei tehnice; instruirea şi permisiunea de zbor pentru persoanele luate la bordul acestor aparate de zbor);
Grafic de zbor (până la sau după lucrarea principală; în anotimpul cald/rece; în condiţii de umiditatea crescută sau vreme nefavorabilă).

2

Tehnic

Blocarea efectivă a tehnicii de aviaţie şi/sau a echipamentului;
Defecte de navigaţie a tehnicii de aviaţie;
Blocarea ascunsă „nesemnificativă” a tehnicii de aviaţie şi/sau a echipamentului;
Încălcarea normelor de revizie tehnică, a lucrărilor de reparaţie, extensia resurselor;
Defecte din fabrică a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare sau a echipamentului acestora;
Efectuarea reviziei tehnice de către personal ce nu deţine permisiunea de a o efectua sau care are un nivel de pregătire (experienţă) scăzut;
Efectuarea reviziei tehnice cu încălcarea normelor şi procedurilor stabilite;
Folosirea în cadrul reviziei tehnice a unor materiale şi piese de piese necorespunzătoare.

3

De mediu

Condiţii de trai (condiţii de locuit, relaţiile în familie (cu soţia/copiii/părinţii şi cu personalul de la locul de muncă de bază); relaţiile cu autorităţile statului ş.a.);
Condiţiile de pe aerodrom: pentru pregătirea şi efectuarea zborurilor (starea pistei şi a căilor de rulaj; condiţiile de păstrare a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare; încărcarea câmpului de zbor şi a spaţiului aerian de deasupra acestuia; prezenţa mijloacelor de pregătire a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare pentru zbor şi a mijloacelor de mentenanţă);
Condiţii de utilizare a spaţiului aerian (încărcarea spaţiului aerian; limitările de zbor; interacţiunea cu Poliţia şi cu furnizorul de servicii meteorologice);
Condiţii de interacţiune cu alte echipaje de pe aparate de zbor uşoare/ultrauşoare
Prezenţa fenomenelor meteorologice periculoase în apropierea aerodromului/spaţiului de decolare.

4

Organizatoric-administrative

Lipsa mijloacelor, resurselor şi fondurilor necesare pentru efectuarea zborului;
Lipsa condiţiilor la locul de muncă ce ar trebui să prevină apariţia încălcării regulilor, instrucţiunilor ş.a.;
Neconcordanţa dintre Regulile de exploatare şi îndeplinirea corectă a procedurilor de exploatare prevăzute legal;
Lipsa mijloacelor tehnice de prevenire a erorilor tehnice;
Lipsa unui control adecvat a responsabililor Utilizatorilor de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare pentru respectarea reglementărilor şi instrucţiunilor prevăzute;
Lipsa unui sistem de sancţiune pentru Utilizatorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare care încalcă normele de exploatare a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare şi reglementările de zbor.
Lipsa organizării datelor de securitate de zbor.

5

Legal/normativ

Lipsa unei baze legislative comune (sau interpretabilitatea acesteia) care influenţează toate sferele de activitate aeronautică (folosirea spaţiului aerian; folosirea loturilor de pământ de pe aerodromuri/piste; taxe vamale şi impozite; întreprinderi individuale; securitatea aeronautică pentru utilizatorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare; învăţământul aeronautic; asigurările; autorizarea activităţii sportive aeronautice prin organizaţii ş.a.);
Lipsa unei baze legislative în domeniul aviaţiei (sau interpretabilitatea acesteia);
Lipsa reglementărilor de exploatare corespunzătoare tipului de activitate şi a procedurilor de implementare a acestora;
Lipsa unor cerinţe normative pentru fiecare tip de activitate aviatică;
Lipsa unor proceduri de aplicare de amenzi în cazul încălcării normelor sau regulilor de exploatare.

6

Economic

Finanţarea nerealistă a activităţii aviatice;
Lipsa resurselor necesare pentru activitatea aviatică;
Lipsa unei viziuni de introducere a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare în viaţa economică a ţării;
Lipsa susţinerii prin finanţare de stat a activităţilor cu aparate de zbor uşoare/ultrauşoare în sectorul sportiv aeronautic;
Lipsa structurilor naţionale în domeniul educaţiei aviatice şi a producţiei aviatice;

7

Politic

Lipsa unei strategii de dezvoltare a aviaţiei civile în RM şi a trasării unui curs clar de dezvoltare şi progres a aviaţiei „mici” în RM care să reflecte atât obiectivele globale cât şi pe cele regionale şi naţionale, condiţiile de trai şi valorile culturale.

8

Social

Lipsa unui schimb de informaţii între Utilizatori şi angajaţii AAC a RM pe probleme de securitate de zbor, legislaţie şi bază normativă;
Lipsa dorinţei şi capacităţii de a lua în considerare greşelile altora;
Indisponibilitatea Utilizatorilor de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare de a-şi face publice greşelile şi de a-şi împărtăşi experienţa;
Indisponibilitatea Utilizatorilor de a comunica AAC a RM date statistice privind defecţiunile tehnice;
Dorinţa de transfera responsabilitatea asupra altora.

9

Cultural

Ignorarea tradiţiei pozitive în domeniul folosirii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare;
Utilizarea tradiţiilor negative în domeniul folosirii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare;
Ignorarea instructorilor ce au funcţii de instruire la pregătirea de zbor sau la instruirea privind deservirea tehnică a aparatelor;
Lipsa unui sistem de transmitere a experienţei anterioare în utilizarea şi exploatarea de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare atât în RM cât şi în afara ei;
Prezenţa unor tipuri de cultură organizaţională negativă şi birocratică.

10

Învăţământ

Lipsa unor acorduri cu AAC a RM privind programele de învăţământ pentru fiecare tip de aparat de zbor uşor/ultrauşor;
Lipsa materialului didactic şi metodic pentru fiecare program de instruire;
Lipsa bazei metodice necesare pentru fiecare tip de aparat de zbor uşor/ultrauşor
Prezenţa unor deficienţe în metodica predării;
Lipsa unei selecţii profesional-psihologice oricât de sumară a participanţilor la cursurile de piloţi pentru aparate de zbor uşoare/ultrauşoare.

 1. Factori de pericol

Nr. crt.

Tipul factorului de pericol

Consecinţe sau rezultate

Tipuri de consecinţe sau rezultate

1

Factori de pericol naturali

Urmări ale acţiunilor de mediu înconjurător sau ale condiţiilor în care se desfăşoară activitatea

- Activitate în condiţii meteorologice periculoase;
- Activitate în condiţii de reactivitate vulcanică;
- Activitate în condiţii de relief plat, deluros sau montan;
- Activitate în condiţii de deşert, stepă, pădure, mare, arctice ş.a.;
- Activitate în condiţii de incendiu
- Activitate în funcţie de momentul zilei (zi/noapte) sau în funcţie de anotimp (primăvară, vară, toamnă, iarnă);
- Activitate în funcţie de regulile de zbor (VFR/RPL);
- Activitate în funcţie de altitudinea de zbor (minimă, mică, medie, mare, maximă, de stratosferă ş.a.);
- Activitate în funcţie de tipul de aparat de zbor uşor/ultrauşor;

2

Factori de pericol tehnici

Rezultatul acţiunii surselor de energie

- Activitate în condiţii de blocare a tehnicii de navigaţie;
- Activitate în funcţie de tipul şi complexitatea blocajului;
- Activitate în funcţie de rezultatul încălcării normelor de efectuare a proceselor de deservire, pregătire şi exploatare a aparatelor de zbor uşoare/ultrauşoare;
- Activitate în urma căderii sistemelor de securitate (mijloace de navigare, combustibil, sistem electric ş.a.);

3

Factori de pericol economici

Urmările atmosferei social-politice

- Activitate în condiţii de stres din cauze social-economice;
- Activitate în condiţii de politici instabile în domeniul legislaţiei privind activitatea aviatică ( lipsa unei legislaţii clare, a unor reguli, instrucţiuni, norme);
- Activitate în condiţiile unor fonduri şi mijloace insuficiente.

Formula pentru Utilizatorii de aparate de zbor uşoare/ultrauşoare: Eu/Aparatul/Mediul

Eu/Aparatul/Mediul

corespundem cerinţelor stabilite?
există momente de ezitare?
există o rezervă?

Da/Nu
Da/Nu
Da/Nu

Dacă răspunsul este Da/Nu/Da

ZBOARĂ!

Tabelul gravităţii factorilor de risc conform normelor de securitate de zbor:


Indice cantitativ al probabilităţii producerii riscului

Descrierea indicelui cantitativ de probabilitate a producerii riscului

Gradul (mărimea) de probabilitate a riscului

Des

Se poate produce de mai multe ori sau s-a întâmplat des

5

Uneori

Se poate produce din când în când sau s-a întâmplat uneori

4

Foarte rar

Puţin probabil, însă posibil, să se producă sau s-a întâmplat rar

3

Puţin probabil

Probabilitate foarte mică de a se produce sau nu există mărturii să se fi întâmplat vreodată

2

Foarte puţin probabil

Posibilitatea de producere este aproape exclusă

1

 

Tabelul gravităţii (consecinţelor) factorilor de risc conform normelor de securitate de zbor:


Indice calitativ al gravităţii riscului

Descrierea indicelui calitativ al gravităţii riscului

Gradul (mărimea) de gravitatea a riscului

Catastrofal

- Numeroase pierderi de vieţi omeneşti
- Distrugerea echipamentului

A

Periculos

- Vătămări corporale grave
- Daune semnificative ale echipamentului
- Reducerea semnificativă a marjei de siguranţă din cauza apariţiei unui stres relevant sau a unei încărcături fizice

B

Semnificativ

- Incident serios
- Vătămări corporale
- Daune ale echipamentului
- Reducerea semnificativă a marjei de siguranţă din cauza încărcăturii de lucru sau ca urmare a condiţiilor ce reduc eficienţa personalului

C

Nesemnificativ

- Incident nesemnificativ (incident)
- Daune nesemnificative ale echipamentului
- Aplicarea normelor în caz de situaţii de avarie
- Apariţia unor limitări tehnice
- Apariţia de impedimente în procesul tehnic

D

Neglijabil

- Urmări de importanţă redusă

E

 

Matricea de admisibilitate a factorilor de risc conform normelor de securitate de zbor:

Criterii propuse

Indice de apreciere a riscului

Criterii propuse

5A, 5B, 5C,
4A, 4B,
3A

Nivelul de securitate de zbor nu se admite în condiţiile date

5D, 5E,
4C, 4D, 4E,
3B, 3C, 3D,
2A, 2B, 2C

Nivelul de securitate se admite cu condiţia aplicării de măsuri de reducere a riscului.
Necesită aprobarea conducerii organizaţiei sau a responsabilului

3E,
2D, 2E,
1А, 1B, 1C, 1D, 1E

Nivelul de securitate este admis

Note:

 1. Factorii de risc de securitate de zbor trebuie să tindă către „nivelul minim practic posibil” (NMPP).
 2. Măsurile de reducere a riscurilor de securitate de zbor trebuie să ia în considerare:
  • vremea;
  • cheltuielile;
  • dificultăţile legate de luarea măsurilor de reducere sau îndepărtare a riscului de securitate.

Tabelul „Procese de reglare a factorilor de risc de securitate de zbor”:

Tabelul factorilor de risc admisibili prin directivele de securitate de zbor pentru utilizatorii de avioane ușoare sau ultraușoare (recomandări practice)

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >