Liste de verificare

Listele de verificare

pe domeniul navigabilității aeronavelor

Lista de verificare privind autorizarea inițială, modificarea şi supravegherea continuă a întreprinderii de întreținere tehnică (Partea 145)

Lista de verificare a manualului de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere (MOE)

Lista de verificare privind autorizarea inițială, modificarea şi supravegherea continuă a întreprinderii de întreținere tehnică (Partea M, Subpartea F)

Lista de verificare a manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere (Partea M, Subpartea F)

Lista de verificare privind aprobarea organizației de management al menținerii navigabilității (Partea M, Subpartea G)

Lista de verificare a specificațiilor de management al menținerii navigabilității (CAME)

Lista de verificare a programului de întreținere

Lista de verificare pentru determinarea categoriei de modificare

Lista de verificare privind controlul asupra punerii în aplicare a Buletinului/ DN/ NS

Lista de verificare privind evaluarea personalului nominalizat pentru posturi de conducere

Lista de verificare în scopul emiterii Permisului de zbor

Lista de verificare privind inspectarea aeronavei

Lista de verificare în scopul eliberării Certificatului de zgomot

Lista de verificare în scopul emiterii Certificatului de navigabilitate

Lista de verificare în scopul emiterii Certificatului de evaluare a navigabilității

Lista de verificare pentru înmatricularea aeronavei şi modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova

Lista de verificare pentru radierea aeronavei din Registrul Aerian al Republicii Moldova

Lista de verificare a sistemului jurnalului tehnic al operatorului

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >