Liste de control
  1. Ordinul MEI nr.86 din 23.06.2021 – Privind modificarea Ordinului ministrului economiei și infrastructurii nr. 559/2018 ”Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127048&lang=ro

 

  1. Ordinul MEI nr.559 din 29.11.2018 – Cu privire la aprobarea listelor de verificare pentru domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112052&lang=ro

 

Nr. crt.

Domeniul/denumirea listei

Numărul listei

(unic)

Numărul anexei la Ordin

 

  1. Operațiuni de zbor

 

 

1

Lista de verificare privind organizaţia şi infrastructura operatorului aerian

1.1

1

2

Lista de verificare privind monitorizarea instruirii personalului navigant     

1.2

2

3

Lista de verificare privind monitorizarea instruirii însoțitorilor de bord     

1.3

3

4

Lista de verificare privind monitorizarea competenței TRI/TRE

1.4

4

5

Lista de verificare privind pregătirea dispecerilor de zbor

1.5

5

6

Lista de verificare a dosarelor personalului navigant

1.6

6

7

Lista de verificare a dosarelor însoțitorilor de bord

1.7

7

8

Lista de verificare a dosarelor dispecerilor de zbor

1.8

8

9

Lista de verificare a dosarelor privind instruirea bunuri periculoase

1.9

9

10

Lista de verificare a agentului de deservire la sol

1.10

10

11

Lista de verificare privind primirea bunurilor periculoase

1.11

11

12

Lista de verificare „Auditul bunuri periculoase”

1.12

12

13

Lista de verificare „Auditul expeditorului bunurilor periculoase”

1.13

13

14

Lista de verificare pentru inspecţia la platformă

1.14

14

15

Lista de verificare pentru inspecția la platformă a bunurilor periculoase

1.15

15

16

Lista de verificare pentru verificarea echipamentului

1.16

16

17

Lista de verificare pentru pregătirea echipajului pentru zbor

1.17

17

18

Lista de verificare pentru organizarea zborului

1.18

18

19

Lista de verificare a documentaţiei de zbor

1.19

19

20

Lista de verificare privind inspecţia în zbor (cabina de pilotaj)

1.20

20

21

Lista de verificare privind inspecţia în zbor (cabina de pasageri)

1.21

21

22

Lista de verificare pentru eliberarea autorizaţiei  RVSM

1.22

22

23

Lista de verificare pentru eliberarea autorizaţiei  DG

1.23

23

24

Lista de verificare FTL

1.24

24

25

Lista de verificare pentru aprobarea EFB

1.25

25

26

Lista de verificare pentru eliberarea autorizației LVO

1.26

26

27

Lista de verificare pentru aprobarea PBN

1.27

27

28

Lista de verificare pentru aprobarea MNPS

1.28

28

29

Lista de verificare a sistemului de management al siguranței a operatorilor aerieni

1.29

29

30

Lista de verificare a sistemului de monitoriazare a conformării operatorilor aerieni

1.30

30

31

Lista de verificare a manualului de management al siguranței a operatorilor aerieni

1.31

31

32

Lista de verificare a manualului de monitorizare a sistemului de management al conformării a operatorilor aerieni

1.32

32

33

Lista de verificare a planului de acțiuni în caz de urgență a operatorilor aerieni

1.33

33

34

Lista de verificare pentru acceptarea organizaților de instruire

1.34

34

35

Lista de verificare pentru aprobarea simulatorului pentru instruire

1.35

35

36

Lista de verificare a manualului operational Partea A

1.36

36

37

Lista de verificare a manualului operational Partea B

1.37

37

38

Lista de verificare a manualului operational Partea C

1.38

38

39

Lista de verificare a manualului operational Partea D

1.39

39

40

Lista de verificare a manualului operational Însoțitori de bord

1.40

40

41

Lista de verificare a manualului Bunuri periculoase

1.41

41

42

Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei Dry lease

1.42

42

43

Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei Wet lease out

1.43

43

44

Lista de verificare a contractului de închiriere a aeronavei Wet lease in

1.44

44

 

2. Aerodromuri/aeroporturi

 

 

45

Lista de verificare privind inspecția/ supravegherea/ auditul aerodromului /aeroportului care cad sub incidența Regulamentului privind cerinţele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2020 și în conformitate cu Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor, aprobate prin Ordinul AAC nr. 58/GEN din 30.10.2019

2.1

45

46

Lista de verificare privind acurateţea datelor aerodromului în cadrul certificării iniţiale a operatorului aerodromului/ aeroportului

2.2

46

47

Lista de verificare privind efectuarea inspecţiilor tehnice (verificarea privind respectarea cerinţelor aplicabile cu privire la infrastructura, mijloace la sol, serviciul RFF şi prevenirea impactului aeronavei cu natura vie) în cadrul certificării iniţiale a operatorului aerodromului/ aeroportului

2.3

47

48

Lista de verificare privind efectuarea controlului procedurilor operatorului de aerodrom în cadrul certificării iniţiale

2.4

48

49

Lista de verificare a manualului operațional al aerodromului în cadrul examinării inițiale în conformitate cu Regulamentul privind cerinţele administrative referitoare la anumite categorii de aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 737/2020

2.5

49

50

Lista de verificare privind întreprinderile de deservire la sol

2.6

50

51

Lista de verificare a manualului întreprinderii de deservire la sol

2.7

51

52

Lista de verificare privind conversia certificatului aerodromului/aeroportului vis-a-vis de Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2018

2.8

52

53

Lista de verificare privind inspecția/ supravegherea/ auditul operatorului de aerodrom /aeroport în conformitate cu Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la aerodromuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 653/2018

2.9

53

 

3. Medicină aeronautică

 

 

54

Lista de verificare privind efectuarea inspecţiei în vederea autorizării centrului de medicină aeronautică (AeMC)

3.1

54

55

Lista de verificare privind autorizarea pentru servicii medicale a examinatorilor medicali (AME)

3.2

55

 

4. Navigaţie aeriană

 

 

56

Lista de verificare privind aprobarea iniţială a organizaţiei de proiectare a procedurilor de zbor instrumental

4.1

56

57

Lista de verificare a metodelor de lucru, a procedurilor operaţionale şi a cerinţelor faţă de manuale

4.2

57

58

Lista de verificare a memoriului organizaţiei de proiectare

4.3

58

59

Lista de verificare a procedurilor de zbor instrumental

4.4

59

60

Lista de verificare a pregătirii personalului (PPZI)

4.5

60

61

Lista de verificare cerinţe generale de certificare pentru furnizarea SNA. Capacitatea şi competenţa tehnică şi operaţională

4.6

61

62

Lista de verificare cerinţe generale de certificare pentru furnizarea SNA. Cerinţe faţă de structura organizatorică

4.7

62

63

Lista de verificare cerinţe generale de certificare pentru furnizarea SNA. Cerinţe faţă de managementul organizaţiei

4.8

63

64

Lista de verificare cerinţe generale de certificare pentru furnizarea SNA. Cerinţe faţă de Sistemul de management al siguranţei zborurilor

4.9

64

65

Lista de verificare cerinţe generale de certificare pentru furnizarea SNA. Cerinţe faţă de sistemul de calitate

4.10

65

66

Lista de verificare cerinţe generale de certificare pentru furnizarea SNA. Cerinţe faţă de managementul resurselor umane

4.11

66

67

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian. Metode de lucru şi procedurile operaţionale

4.12

67

68

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciilor meteorologice. Capacitatea şi competenţa tehnică şi operaţională

4.13

68

69

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciilor meteorologice. Metode de lucru şi procedurile operaţionale

4.14

69

70

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciului de informare aeronautică. Capacitatea şi competenţa tehnică şi operaţională

4.15

70

71

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciului de informare aeronautică. Metode de lucru şi procedurile operaţionale

4.16

71

72

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciilor de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere. Capacitatea şi competenţa tehnică şi operaţională

4.17

72

73

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciilor de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere. Siguranţa serviciului

4.18

73

74

Lista de verificare cerinţe pentru furnizarea serviciilor de comunicaţie, navigaţie şi supraveghere. Metode de lucru şi procedurile operaţionale

4.19

74

 

5. Navigabilitate

 

 

75

Lista de verificare privind autorizarea iniţială, modificarea şi supravegherea continuă a întreprinderii de întreţinere tehnică (Partea 145)

5.1

75

76

Lista de verificare a manualului de prezentare al întreprinderii cu atribuții de întreținere (MOE)

5.2

76

77

Lista de verificare privind autorizarea iniţială, modificarea şi supravegherea continuă a întreprinderii de întreţinere tehnică (Partea M, Subpartea F)

5.3

77

78

Lista de verificare a manualului întreprinderii cu atribuții de întreținere (Partea M, Subpartea F)

5.4

78

79

Lista de verificare privind aprobarea organizației de management al menținerii navigabilității (Partea M, Subpartea G)

5.5

79

80

Lista de verificare a specificațiilor de management al menținerii navigabilității (CAME)

5.6

80

81

Lista de verificare a programului de întreţinere

5.7

81

82

Lista de verificare pentru determinarea categoriei de modificare

5.8

82

83

Lista de verificare privind controlul asupra punerii în aplicare a Buletinului/ DN/ NS

5.9

83

84

Lista de verificare privind evaluarea personalului nominalizat pentru posturi de conducere

5.9

84

85

Lista de verificare în scopul emiterii Permisului de zbor

5.10

85

86

Lista de verificare privind inspectarea aeronavei

5.11

86

87

Lista de verificare în scopul eliberării Certificatului de zgomot

5.12

87

88

Lista de verificare în scopul emiterii Certificatului de navigabilitate

5.13

88

89

Lista de verificare în scopul emiterii Certificatului de evaluare a navigabilității

5.14

89

90

Lista de verificare pentru înmatricularea aeronavei şi modificarea înscrisurilor în Registrul Aerian al Republicii Moldova

5.15

90

91

Lista de verificare pentru radierea aeronavei din Registrul Aerian al Republicii Moldova

5.16

91

92

Lista de verificare în scopul emiterii Autorizării pentru executarea zborului special

5.17

92

93

Lista de verificare a sistemului jurnalului tehnic al operatorului

5.18

93

 

6. Autorizare personal aeronautic

 

 

94

Lista de verificare pentru inspectarea organizaţiei conform Părții 147

6.1

94

95

Lista de verificare pentru inspectarea organizaţiei de pregătire (ATO)

6.2

95

96

Lista de verificare pentru testarea candidatului pentru acordarea autorizaţiei de examinator

6.3

96

 

7. Sistemul de management al siguranţei

 

 

97

Lista de verificare a implementării sistemului SMS (sistemului de management al siguranţei) al agentului aeronautic

7.1

97

 

8. Securitate aeronautică

 

 

98

Lista de verificare în domeniul securităţii aeronautice

8.1

98

 

9. Aviaţie uşoară şi ultrauşoară

 

 

99

Lista de verificare a organizației /persoanei care efectuează întreținerea tehnică AU / AUU     

9.1

99

100

Lista de verificare pentru recunoașterea organizației / experților pentru determinarea navigabilității AU / AUU experimentale

9.2

100

101

Lista de verificare pentru înregistrarea organizațiilor sau subiecților de instruire a personalului aeronautic AU / AUU și emiterea / modificarea certificatului de înregistrare

9.3

101

102

Lista de verificare pentru utilizarea AU / AUU în scopuri de producere și obținerea / modificarea / revocarea Permisului Utilizatorului

9.4

102

103

Lista de verificare pentru organizațiile de agrement aeronautic (aerocluburi, federații de sport aeronautic, asociații aeronautice, etc.)

9.5

103

 

10. Autorizarea zborurilor

 

 

104

Lista de verificare pentru autorizarea zborurilor regulate

10.1

104

105

Lista de verificare pentru autorizarea zborurilor neregulate

10.2

105

 

 

  1. Ordinul MEI nr.146 din 20.06.2019 – сu privire la aprobarea listelor de verificare pentru
    domeniile de control ale Autorității Aeronautice Civile. Protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian.

 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115207&lang=ro

 

Nr. crt.

Domeniul/denumirea listei

Numărul listei

(unic)

Numărul anexei la Ordin

 

 

  1. Protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian

 

 

1

Lista de verificare „Cerințele generale privind prestarea serviciilor”

1

1

2

Lista de verificare „Comerțul electronic”

2

2

 

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM
- - >