Liste de control

Nr. crt.

Domeniul/denumirea listei

Numărul listei (unic)

Număr

anexei la

ordin

 

1. Protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian

 

 

1

Lista de verificare „Cerințele generale privind prestarea serviciilor”

1

1

2

Lista de verificare „Comerțul electronic”

2

2

 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115207&lang=ro

Președinția RM Președinția RM
Parlamentul RM Parlamentul RM
Guvernul RM Guvernul RM